Sökning: "Gert Biesta"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Gert Biesta.

 1. 1. Elever- och lärarattityder angående samhällskunskapsämnets legitimitet : En didaktisk studie med grund i innehållsanalys angående gymnasieelevers samt gymnasielärares attityder om legitimerande aspekter i förhållande till samhällskunskapsundervisningen.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tim Randberg; Filip Lindahl; [2023]
  Nyckelord :Didactics; didactic; social sciene; civic studies; education; students; teachers; Swedish education; Biesta; Gert Biesta; qualification; socialization; subjectification; Samhällskunskap; didaktik; Gert Biesta; Biesta; kvalifikation; socialisering; subjektifikation; attityd; elev; elever; lärare; legitimitet; legitimitetsanspråk; samhällskunskapsundervisning; elevattityd; lärarattityd;

  Sammanfattning : Tim Randberg and Filip Lindahl carried out this study under the institution for pedagogy, didactics and educational studies at Uppsala University. In relation to the lack of research regarding students’ perspectives regarding the legitimizing aspects of the school subject of social science(samhällskunskap), and in contrast to the existence of such research regarding teachers’ perspectives, this study is an attempt at contributing to the lack of previous research and note the importance of working towards a reality in which students’ and teachers’ attitudes, regarding the importance and the purpose of social studies, aligns. LÄS MER

 2. 2. Historielärares Historia : En undersökning om Umeås Historielärarutbildning

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Moa Myrlund Nordell; [2023]
  Nyckelord :Teachers’ history; history teacher; subject of history; Swedish high school; high school curriculum; history at Umeå university; teachers’ training education Umeå; teacher training education; Umeå university; Umeå; Historielärares historia; Historielärare; Historieämnet; svensk gymnasieskola; läroplanen för gymnasieskola; Umeå universitets historia; lärarutbildningen Umeå; lärarutbildning; Umeå universitet; Umeå;

  Sammanfattning : The point of this study is to understand how Umeå university’s curriculum for the subject of history evolved in the time period 1970 to 2015. Therefore, this study will analyze Umeå university’s curriculum for the course History AB 1, that is included in the history teacher training education. LÄS MER

 3. 3. Att vara eller icke vara i dialog med världen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Kultur-språk-medier (KSM)

  Författare :Max Weiland; Louis Secka; [2022]
  Nyckelord :relationell pedagogik; Gert Biesta; subjektifiering; undervisning; bildundervisning; lektionsplanering; risk; lärande.;

  Sammanfattning : This study by the name “To be or not to be in dialogue with the world” is based on our interest in Biesta´s theories, more specifically about relational pedagogy. The empirical material consists of 21 public lessons in visual arts for high school taken from lektionsbanken.se. LÄS MER

 4. 4. Vad ska vi med samhällskunskapen till? : En forskningsöversikt kring kopplingen mellan samhällskunskapens ämnesdidaktik och skolans medborgaruppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tyra Strand; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; ämnesdidaktik; samhällskunskap; skola; medborgarbildning; utbildning;

  Sammanfattning : I Sveriges grannland Norge diskuteras samhällskunskapens rätt till existens. I Sverige beskrivs samhällskunskapen som ett ämne i kris, dels på grund av bristande ämnesdidaktik, dels på grund av en avsaknad av syfte. LÄS MER

 5. 5. Från läroplan till individ och vidare ut i världen : En didaktisk analys av elevers perspektiv på religionskunskapens roll och funktion genom linsen av världscentrerat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskap; Världscentrerat lärande; didaktik; Gert Biesta; pragmatism; konstruktivism; gymnasieskola; läroplan;

  Sammanfattning : Religious education is one of the most debated school subjects in Swedish upper secondary education, primarily from an outside perspective where the secular and scientific norms of modern society often prompt questions about its relevance from politicians, media, and the public alike. This study investigates the relevancy of religious education from a student perspective, based on the aims and goals stated in the curriculum and through the theoretical lens of Gert Biesta’s theory on world-centred education. LÄS MER