Sökning: "Gert Biesta"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Gert Biesta.

 1. 1. Att vara eller icke vara i dialog med världen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Kultur-språk-medier (KSM)

  Författare :Max Weiland; Louis Secka; [2022]
  Nyckelord :relationell pedagogik; Gert Biesta; subjektifiering; undervisning; bildundervisning; lektionsplanering; risk; lärande.;

  Sammanfattning : This study by the name “To be or not to be in dialogue with the world” is based on our interest in Biesta´s theories, more specifically about relational pedagogy. The empirical material consists of 21 public lessons in visual arts for high school taken from lektionsbanken.se. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi med samhällskunskapen till? : En forskningsöversikt kring kopplingen mellan samhällskunskapens ämnesdidaktik och skolans medborgaruppdrag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Tyra Strand; Frida Olsson; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; ämnesdidaktik; samhällskunskap; skola; medborgarbildning; utbildning;

  Sammanfattning : I Sveriges grannland Norge diskuteras samhällskunskapens rätt till existens. I Sverige beskrivs samhällskunskapen som ett ämne i kris, dels på grund av bristande ämnesdidaktik, dels på grund av en avsaknad av syfte. LÄS MER

 3. 3. Från läroplan till individ och vidare ut i världen : En didaktisk analys av elevers perspektiv på religionskunskapens roll och funktion genom linsen av världscentrerat lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Henriksson; Josefina Siikavaara; [2022]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; religionskunskap; Världscentrerat lärande; didaktik; Gert Biesta; pragmatism; konstruktivism; gymnasieskola; läroplan;

  Sammanfattning : Religious education is one of the most debated school subjects in Swedish upper secondary education, primarily from an outside perspective where the secular and scientific norms of modern society often prompt questions about its relevance from politicians, media, and the public alike. This study investigates the relevancy of religious education from a student perspective, based on the aims and goals stated in the curriculum and through the theoretical lens of Gert Biesta’s theory on world-centred education. LÄS MER

 4. 4. Samhällskunskapslärares pedagogiska praktik i relation till deras uppfattning om syftet med samhällskunskap : en kvalitativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Liv Nilsson; [2022]
  Nyckelord :syfte; samhällskunskap; samhällskunskapslärare; kvalitativ intervju; gymnasieskola; demokrati;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker samhällskunskapslärares uppfattning av syftet med ämnet och deras uppfattning av sin pedagogiska praktik, samt hur lärarna uppfattar relationen mellan deras syn på syfte och pedagogiska praktik. Bakgrunden är en ämnesdidaktisk diskussion där lärares syn på vad eleverna ska använda kunskaperna till, har påverkan på undervisningens utformning. LÄS MER

 5. 5. Att knyta an till världen genom huvud, hjärta och hand : en studie om elevers upplevelser av att bearbeta miljöfrågor genom estetiska lärprocesser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Malin Sannel; [2022]
  Nyckelord :Earth emotions; arts-based environmental education; Estetiska lärprocesser; den ekologiska krisen; att vara i dialog med världen; bildpedagogik; miljöundervisning; känslor; klimat; skapande; lärande; ungdomar;

  Sammanfattning : Denna studie har syftat till att utveckla en förståelse för hur estetiska lärprocesser kan påverka elevers upplevelse av och förhållande till frågor som berör den ekologiska krisen, där en klass gymnasieelever har fått genomföra individuella konstnärliga projekt utifrån en egen vald ingång till det övergripande temat “miljöfrågor”. De har utfört gestaltningar i olika material, bland annat genom skulptur i lera, sömnad med återvunna kläder och målning med akrylfärg, och de färdiga verken har sedan visats upp dels på gymnasieskolan men även på Konstfacks Vårutställning 2022. LÄS MER