Sökning: "Gesellschaft."

Visar resultat 1 - 5 av 47 uppsatser innehållade ordet Gesellschaft..

 1. 1. Female Entrepreneurial Motivation in Urban and Rural Kenya - A qualitative study examining the differences in female entrepreneurial motivation in urban and rural areas in Kenya

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Nelson; Viktoria Serreau; [2019]
  Nyckelord :female entrepreneurship; entrepreneurial motivation; Kenyan entrepreneurship; female entrepreneurial intention; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Female entrepreneurship has for a long time been proven to be a driving factor of economic development, especially in developing countries such as Kenya. Moreover, economic development can be further enhanced by reducing urban and rural disparities in entrepreneurial opportunities in order to liberate the full potential productivity in all areas. LÄS MER

 2. 2. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER

 3. 3. Hej hembiträde : En begreppshistorisk studie om namnbytet från tjänarinna till hembiträde

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Pontus Fagerström; [2018]
  Nyckelord :hembiträde; tjänarinna; namnbyte; fröken; syster; begreppshistoria; social kategorisering; idealtyper;

  Sammanfattning : This work examines the discussion that precedes the name change for maids in Sweden. In1917 the labor union club for maids called Stockholms tjänarinneförening changes its name toHembiträdesföreningen i Stockholm. Over time, hembiträde slowly replaces tjänarinna as thecommon name for maids. LÄS MER

 4. 4. Hård elektronisk musik : En etnografisk studie om deltagandet i den Svenska Hardstyle-scenen

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Julia Rebecca Andersson; [2018]
  Nyckelord :Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi; Hardstyle; EDM; Etnografi; Emotions; Kultur; Subkultur; Emotions sociologi; Gemeinschaft; Gesellschaft; Interaction rituals; Emotional energi;

  Sammanfattning : Denna etnografiska studies syfte är att beskriva och förstå vad deltagandet i Hardstyle-fester i Sverige innebär och vilken betydelse deltagandet har för de som deltar. Studiens centrala fråga har sin utgångspunkt i vilken betydelse deltagarna tillskriver sitt deltagande i Hardstyle-fest/kulturen. LÄS MER

 5. 5. Yo Alta, verpiss dir - hier is mein Revier! : die "Selbst"-darstellung junger Männer in Feridun Zaimoglus Kanak Sprak: 24 Misstöne vom Rande der Gesellschaft

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Ute Petersson Nickel; [2018]
  Nyckelord :Migration; Identity; Sub culture; hiphop; hood distict ; style; Feridun Zaimoglu; Kanak Sprak: 24 Notes of the Discord from the Margin of Society;

  Sammanfattning : The central concern of this thesis is to describe the views of the young men in Feridun Zaimoglus book Kanak Sprak (2000) on their own identity ("Kanaken"), on the identity of other foreigners such as (college "Ali") and the Germans ("Alemannen") with help of close-reading. The book contains short-stories or "protocolls", written in the special language "KanakSprak", a mixture of Turkish and German street gang slang. LÄS MER