Sökning: "Gesellschaft."

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet Gesellschaft..

 1. 1. Solumtopia : En kombinerad litteratur- och designstudie om urban ofrivillig ensamhet och dess sociospatiala relationer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Joel Thölix; [2020]
  Nyckelord :Urban ensamhet; ofrivillig ensamhet; socio-spatial dialektik; design;

  Sammanfattning : Till följd av bland annat urbaniseringen och de nya utmaningar samt levnadsförhållandena som medföljer människor som bosätter sig i städer har nya fenomen vuxit fram och aktualiserats. Urban ofrivillig ensamhet är ett sådant. LÄS MER

 2. 2. Gesellschaftskritik durch die Phantastik : In Die unendliche Geschichte, Eine Woche voller Samstage, Krabat und Wir pfeifen auf den Gurkenkönig

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Matilda Petterquist; [2020]
  Nyckelord :Die unendliche Geschichte; Eine Woche voller Samstage; Krabat; Wir pfeifen auf den Gurkenkönig; Phantastik; Gesellschaftskritik; Norm; Botschaft; Gleichberechtigung; Kinder; Erwachsene; Leser;

  Sammanfattning : Diese Arbeit analysiert, aus einer literatursoziologischen Perspektive, wie die vier ausgewählten Romane die Gesellschaft kritisieren. Man kann Gesellschaftskritik in allen diesen Romanen finden, jedoch unterscheiden sich die Schwerpunkte. LÄS MER

 3. 3. Fiktive Frauengestalten im Spiegel der wechselnden Machtverhältnisse in Deutschland im 20. Jahrhundert : Eine intertextuelle Studie zum Werk von Irmgard Keun und Christa Wolf

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Lisa Ley; [2020]
  Nyckelord :Weibliche Erfahrung; Diktatur; Patriarchalischer Sprachgebrauch; Mythos; Neue Sachlichkeit; Literatur und Macht; Gender Studies; Kriegserfahrung; Heldentum; Exil; innere Emigration; Emanzipation; Frauenbewegung;

  Sammanfattning : Die vorliegende Studie analysiert in einem intertextuellen Vergleich die beiden Romane “Nach Mitternacht” von Irmgard Keun und “Kassandra” von Christa Wolf. Dabei wird in einem dialogischen Verfahren herausgearbeitet, wie die beiden Schriftstellerinnen durch die Stimmen der Hauptfiguren zu den Themen Emanzipation, Kriegserfahrung, Emigration und Flucht aus weiblicher Sicht Stellung nehmen. LÄS MER

 4. 4. "Thanks for leaving kudos" : digitala strukturers roll i skapandet av sociala praktiker och gemenskap online - en kvalitativ fallstudie av plattformen Archive Of Our Own

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Axel Klasson; Elina Cederfeldt Vahlne; [2020]
  Nyckelord :Gemenskap; Archive Of Our Own; Gemeinschaft; Gesellschaft; digitalisering; Community; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker gemenskapens uttryck och möjligheter i ett allt mer digitaliserat landskap. I takt med att allt fler relationer och kommunikationer förflyttas till den digitala sfären väcks frågor om vilka förutsättningar det sociala sammanhanget har där. LÄS MER

 5. 5. Female Entrepreneurial Motivation in Urban and Rural Kenya - A qualitative study examining the differences in female entrepreneurial motivation in urban and rural areas in Kenya

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Anna Nelson; Viktoria Serreau; [2019]
  Nyckelord :female entrepreneurship; entrepreneurial motivation; Kenyan entrepreneurship; female entrepreneurial intention; Theory of Planned Behaviour;

  Sammanfattning : Female entrepreneurship has for a long time been proven to be a driving factor of economic development, especially in developing countries such as Kenya. Moreover, economic development can be further enhanced by reducing urban and rural disparities in entrepreneurial opportunities in order to liberate the full potential productivity in all areas. LÄS MER