Sökning: "Gestalt laws"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Gestalt laws.

 1. 1. Informationsdesign och dess principer : Kartläggning och undersökning av information kring progression och förkunskaper i enlighet med informationsdesign och dess principer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tommy Kabel; [2022]
  Nyckelord :Information design; Gestalt psychology; Gestalt laws; Information; Design; Progression; Prerequisites; Informationsdesign; Gestaltpsykologi; Gestaltlagar; Information; Design; Progression; Förkunskaper;

  Sammanfattning : Vid kommunikation av information ar det viktigt att kommunicera tydlighet i sitt meddelande. För att inte förvirra informationen för mottagaren. Informationsdesign har ett antal principer för att undvika detta problem. LÄS MER

 2. 2. Von Restorff-effekten, presentationshastighet och minne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Marcus Rippert; [2020]
  Nyckelord :the von Restorff-effect; isolation-effect; display speed; von Restorff-effekten; isoleringseffekten; presentationshastighet;

  Sammanfattning : Von Restorff-effekten uppstår när man exempelvis försöker memorera ordlistor. Minnet blir då bättre för isolerade ord som på något sätt skiljer sig från de omgivande homogena orden. Den här studien undersökte skillnader i von Restorff-effektens påverkan på minnet när presentationshastigheten av ordlistor manipulerades. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av en WordPress-webbplats med tillgänglighet i fokus

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Selma Kohnic; [2020]
  Nyckelord :WordPress; PHP; WCMS; Tillgänglighet; Webbriktlinjer; Gestaltlagar; Utveckling;

  Sammanfattning : In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. LÄS MER

 4. 4. Har den digitala pizzamenyn en genomtänkt stil? : En analys av lågprispizzeriors design av menyer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jessica Ericson; Aurora Hammam; [2020]
  Nyckelord :Branding; brand identity; contrasts; design; gestalt laws; graphic elements; icons; images; layout; pizzeria; positioning; typography; Bilder; dekorelement; design; gestaltlagar; ikoner; kontraster; layout; meny; pizzeria; positionering; typografi; varumärke; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Det finns studier som anger rekommendationer för att designa en väl utformad restaurangmeny. Syftet med rapporten är att undersöka om pizzeriapersonal och formgivare designar digitala pizzamenyer genom medvetna val utifrån de designprinciper och designrekommendationer som finns. LÄS MER

 5. 5. Utformning av företagsentré som speglar Autofrics kompetens och värden

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jessica Henriksson; [2018]
  Nyckelord :Företagsentré; produktutvecklingsprocessen; formspråk; semantik; modeller;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett examensarbete som utförts för högskoleingenjörsprogrammet i innovationsteknik och design, vid Karlstads universitet. Projektet har handlat om att ta fram ett förslag på en entré till ett industriföretag. Företaget är Autofric AB i Hagfors, som tillverkar spiraler och skruvtransportörer. LÄS MER