Sökning: "Gestaltandet av chefskap"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gestaltandet av chefskap.

  1. 1. She’s the Boss – HR och kvinnligt chefskap : Hur Human Resources kan arbeta för att främja kvinnorschefskarriärer

    Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

    Författare :Jessica Linderfyhr; Mikaela Malm; [2017]
    Nyckelord :Female Management; Human Resources; Head Recruiting; Recruitment; Relationship-creating recruitment; The formation of the leadership.; Kvinnligt chefskap; Human Resources; Chefsrekrytering; Rekrytering; Relationsskapande rekrytering; Gestaltandet av chefskap;

    Sammanfattning : Enligt undersökningar som chefsorganisationen Ledarna publicerar årligen finns det en återkommande problematik med att rekrytera unga kvinnor till chefspositioner. Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som kan inverka på kvinnors vilja att söka en chefstjänst och att utforma en HR strategi som främjar och motiverar kvinnor att söka chefstjänster. LÄS MER