Sökning: "Gestaltlagar"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Gestaltlagar.

 1. 1. Informationsdesign och dess principer : Kartläggning och undersökning av information kring progression och förkunskaper i enlighet med informationsdesign och dess principer.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Tommy Kabel; [2022]
  Nyckelord :Information design; Gestalt psychology; Gestalt laws; Information; Design; Progression; Prerequisites; Informationsdesign; Gestaltpsykologi; Gestaltlagar; Information; Design; Progression; Förkunskaper;

  Sammanfattning : Vid kommunikation av information ar det viktigt att kommunicera tydlighet i sitt meddelande. För att inte förvirra informationen för mottagaren. Informationsdesign har ett antal principer för att undvika detta problem. LÄS MER

 2. 2. Flytande Förarmiljö : Undersökning av möjligheter till förbättring av förarmiljön i Stridsbåt 90H

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Johan Gavelin; [2022]
  Nyckelord :MMI; förarmiljö; fartyg; båt; stridsbåt; kognition; mental belastning;

  Sammanfattning : För att förbättra förarmiljön i Stridsbåt 90 H (CB90 H) skapades en process baseradpå IDEO.org med faser för att analysera nuvarande lösning, identifiera problem samtlösa dessa problem. Genom enkät, intervju, workshops, fokusgrupper ochdeltagande observation med en mindre grupp väldigt erfarna användare kunde fleraproblem ringas in. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen av en WordPress-webbplats med tillgänglighet i fokus

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Selma Kohnic; [2020]
  Nyckelord :WordPress; PHP; WCMS; Tillgänglighet; Webbriktlinjer; Gestaltlagar; Utveckling;

  Sammanfattning : In today’s digitized society, it is not big news that the internet use in Sweden is large but also increasing every year. A large amount of the users, approximately 7,5 million people, have impairments in areas such as movement, motor skills, reading, understanding, seeing, hearing, concentration and memory. LÄS MER

 4. 4. Har den digitala pizzamenyn en genomtänkt stil? : En analys av lågprispizzeriors design av menyer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik; Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Jessica Ericson; Aurora Hammam; [2020]
  Nyckelord :Branding; brand identity; contrasts; design; gestalt laws; graphic elements; icons; images; layout; pizzeria; positioning; typography; Bilder; dekorelement; design; gestaltlagar; ikoner; kontraster; layout; meny; pizzeria; positionering; typografi; varumärke; varumärkesidentitet.;

  Sammanfattning : Det finns studier som anger rekommendationer för att designa en väl utformad restaurangmeny. Syftet med rapporten är att undersöka om pizzeriapersonal och formgivare designar digitala pizzamenyer genom medvetna val utifrån de designprinciper och designrekommendationer som finns. LÄS MER

 5. 5. Pixlar i slöjden : En undersökning om pixel arts kombinationsmöjligheter med franska knutar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Mathilda Holst; [2020]
  Nyckelord :Slöjd; Pixel art; Broderi; Textil;

  Sammanfattning : I detta arbete kombineras franska knutar och pixel art. Hur knutarnas storlek och mellanrumpåverkar helhetens tydlighet diskuteras med utgångspunkt i Wertheimers gestaltlagar. I analysen framkommer det att små knutar i kombination med stora mellanrum ger ett otydligt resultat, då färgskillnader och delgrupperingar är svåra att uppfatta. LÄS MER