Sökning: "Gestaltning historia"

Visar resultat 1 - 5 av 71 uppsatser innehållade orden Gestaltning historia.

 1. 1. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Tegmar; [2019]
  Nyckelord :gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Sammanfattning : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. LÄS MER

 2. 2. Geniet och sexualiteten : En analys av Ivar Lo-Johanssons syn på hur uppfostran reglerarde ungas sexualitet, med utgångspunkt i romanen Geniet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Lars Sundström; [2018]
  Nyckelord :Geni; sexualitet; ensamhet; onani; monism; polyism;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Ivar Lo-Johansson menar att synen på uppfostran reglerar hur de ungas sexualitet formas, med utgångspunkt i gestaltningen av huvudpersonens utveckling i romanen Geniet. Uppsatsen analyserar hur denna uppfostran utifrån en sexualmoralisk syn på onani och avhållsamhet enligt Lo-Johansson påverkar individens identitet till sexuell isolering, ensamhet och jag-dyrkan. LÄS MER

 3. 3. Herrskap och vanligt folk: Servering i tre akter : Berättelsen som verktyg vid uppdatering av basutställningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Silje Vara-Mittermaier; [2018]
  Nyckelord :museum; museiutställning; berättelse; designorientering; rumslig gestaltning; informationsdesign.;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om hur formgivare kan uppdatera en befintlig basutställning i museisammanhang med hjälp av berättandet, där syftet är att följa upp museers mål om engagemang och förmedling. Museer representerar både forntid och samtid och av den orsaken är det av vikt att museer ständigt uppdateras och känns relevant för besökande. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighetsanpassad naturlek med historisk inspiration : en gestaltning av Uppåkra arkeologiska centers utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Ellen Bergqvist; Lisa Hjern; [2018]
  Nyckelord :lekmiljö; naturlek; utomhuslek; tillgänglighet; funktionsvariation; Vendeltid; Uppåkra; gestaltning;

  Sammanfattning : Detta arbete belyser utomhuslekens betydelse för barns utveckling. Arbetet omfattar även hur en god lekmiljö utomhus kan byggas upp i ett gestaltningsförslag tillgängligt för barn med funktionsvariation. Utifrån detta undersöks även olika möjligheter till att kombinera en historisk plats med naturlek. LÄS MER

 5. 5. A resilient design approach to climate adaptation of coastal landscape : exploring design principles in facing flood risk and rising sea levels

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Julia Johansson; Elli Sandström; [2018]
  Nyckelord :resilience; landscape architecture; resilient design; global warming; climate change; climate adaptation; sea level rise; flooding; coastal protection;

  Sammanfattning : In the footsteps of human society global warming have caused the world’s oceans to expand due to increased average temperature and further created sea level rise and flooding. Today the most frequent natural disasters are water related which comes with great challenges in designing and planning for coastal protection. LÄS MER