Sökning: "Gestaltning"

Visar resultat 16 - 20 av 1448 uppsatser innehållade ordet Gestaltning.

 1. 16. Design Thinking i Årstaviken : ett konceptuellt gestaltningsförslag för ökad offentlig yta i förtätad stadsmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Bergsten; Frida Frogsjö; [2019]
  Nyckelord :Design Thinking; blåstruktur; landskapsarkitektur; förtätning; medborgarinvolvering; medborgarprocesser; public participation; landscape architecture; densification; design on water;

  Sammanfattning : I mål angivna i Agenda 2030 uppmanas FN:s medlemsländer att jobba enligt en rad olika hållbarhetsaspekter. Däribland behandlas mål för hållbar stadsplanering. Samtidigt pågår en global trend av ökad urbanisering, vilket i många fall leder till förtätning inom befintliga stadsstrukturer. LÄS MER

 2. 17. "Hur långt man än har kommit är det alltid längre kvar" : Gestaltning av melankoli och vemod i Kents låttexter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Lindqvist; [2019]
  Nyckelord :Kent; låttexter; vemod; melankoli; litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för hur melankoli och vemod gestaltas i bandet Kents låttexter. Låttexterna som analyseras är "999", "Den osynlige mannen", "Egoist", "Innan allting tar slut" och "La belle epoque".  .. LÄS MER

 3. 18. Arkitektoniska kvaliteter i ett arktiskt klimat : Ett gestaltningsförslag baserat på principer och strategier för klimatanpassat bostadsbyggande

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Sebastian Sjöström; [2019]
  Nyckelord :Arctic; Subarctic; Winter Cities; Northern Climate; Climate Adapted; Residential Building; Ar- chitecture; Architecture Quality; Urban Design; Kiruna; Arktisk; Subarktisk; Vinterstäder; Nord- ligt klimat; Klimatanpassad; Bostadsbyggande; Ar- kitektur; Arkitektonisk kvalitet; Urban design; Kiruna;

  Sammanfattning : Städer och samhällen har under det senaste seklet utvecklats och exploaterats längre norrut men med en avsaknad av ett tydligt arkitektoniskt formspråk anpassat för ett arktiskt och subarktiskt klimat. Somliga forskare hävdar att städer och byggnader i dessa klimat till stor del baseras på universella arkitektoniska och urbana principer, som egentligen är bättre lämpade i tempererade klimat. LÄS MER

 4. 19. Vegetarianism i nyhetsmedia: En kvantitativ innehållsanalys om svenska dagstidningars gestaltning av vegetarianism

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Cerena Kulego; [2019]
  Nyckelord :Gestaltningsteorin; Medielogik; Vegetarianism; Dagstidningar; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Kvantitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsatsen undersöker hur vegetarianism, som blivit ett alltmer omdiskuterat ämne under den senaste tiden har gestaltalts i dagtidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet under åren 2005 och 2018. De frågeställningar som studien besvarar är hur frekvent vegetarianism omnämns i dagstidningarna under de två valda åren, i vilka sammanhang ämnet gestaltades i tidningarna samt vilka skillnader och likheter som uppträder i gestaltandet av ämnet. LÄS MER

 5. 20. Gestaltningsstrategi för Åstorps urbana landskap

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Malin Tegmar; [2019]
  Nyckelord :gestaltningsstrategi; Åstorp; centrum;

  Sammanfattning : Åstorp är en mindre järnvägsort i nordvästra Skåne vars centrum sedan flera år upplevs folktomt och otryggt. Några förändringar som kommer att påverka Åstorps centrum under de närmsta åren är byggandet av ett nytt bostadsområde alldeles intill stationen, ett nytt kommunhus samt en ny tåglinje mellan Åstorp och Malmö. LÄS MER