Sökning: "Gestaltning"

Visar resultat 26 - 30 av 1527 uppsatser innehållade ordet Gestaltning.

 1. 26. Public place, female space : a proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Hanna Axelsson; Louise Nederman; [2019]
  Nyckelord :urban planning; women; informal settlements; developing country; public space; Zanzibar; MFS;

  Sammanfattning : The urban population is rapidly expanding and Africa has the fastest growing population in the world. Zanzibar Town is the urban, densely populated area in Zanzibar, a semi-autonomous island state in Tanzania. During the last fifty years, the population has increased by 630% in the city. LÄS MER

 2. 27. Stadsranden i den hållbara staden : skräp eller skatt?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilia Ruist; [2019]
  Nyckelord :stadsranden; regional planering; hållbar stadsutveckling; grönstrukturplanering; urban fringe; sprawl; peri-urban; stad och land;

  Sammanfattning : På grund av en sedan länge pågående urbaniseringstrend förväntar vi oss att städer kommer att växa. Därför värderas stadsranden, alltså zonen mellan stad och land, utifrån dess framtid snarare än för vad den kan bidra med idag. LÄS MER

 3. 28. SEGREGATION OCH MEDIA : LOKALTIDNINGENS GESTALTNING AV SEGREGATION

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Alice Helander; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 29. Get a grip, Köksutensilier för jämställdhet : Ett normkritiskt projekt om produktdesign för ökad jämställdhet i restaurangbranschen.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Industridesign

  Författare :Alice Ekelöf; [2019]
  Nyckelord :Normkritik; restaurangbranschen; ergonomi; co-design; 3D-printning; köksredskap; köksutensilier; stekpanna; användarstudier; formgivning;

  Sammanfattning : GET A GRIP - köksutensilier för jämställdhet är ett projekt som uppmärksammar hur normer och traditioner i kockyrket och produktdesign påverkar upprätthållandet av ojämställda arbetsförhållanden. Projektet har resulterat i ett designförslag på en stekpanna som på sikt kan påverka frågor om jämställdhet bland kockar. LÄS MER

 5. 30. Häng på Ringön : omgestaltning av en vistelseyta med platsidentitet i fokus

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Hansen; Anna Rosquist; [2019]
  Nyckelord :gestaltning; industriområde; platsidentitet; Ringön;

  Sammanfattning : Stadsomvandling innebär att områden genomgår en selektiv process där vissa delar av identitet och befintliga värden framhävs, medan andra tonas ner eller tas bort. När områden utvecklas riskerar alltså värden och identitetsdrag att gå förlorade. Det här examensarbetet undersöker begreppet platsidentitet kopplat till denna problematik. LÄS MER