Sökning: "Gestaltningsanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsanalys.

 1. 1. Framing the Syrian Civil War : Stories of individuals from the Syrian diaspora on their view on the civil war

  Kandidat-uppsats, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :David Karlsson; Liiban Guyo; [2021]
  Nyckelord :Framing; framing analysis; Syria; Syrian Civil War; Syrian diaspora; Gestaltning; gestaltningsanalys; Syrien; Syriska inbördeskriget; syrisk diaspora;

  Sammanfattning : The Syrian Civil War has displaced millions of Syria’s inhabitants both around the region and throughout the world. These individuals carry different experiences, views, and perceptions regarding what they have left and their views on the conflict. LÄS MER

 2. 2. “Han är för vass, intellektuellt sett, för sitt eget bästa” : En kvalitativ gestaltningsanalys om hur fallet med “Bunkerläkaren" gestaltades i Kvällsposten och Kristianstadsbladet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aleksandra Wojcik; Alva Rydberg; [2021]
  Nyckelord :Bunkerdoctor; Martin Trenneborg; Isabel Eriksson; Kvällsposten; Kristianstadsbladet; framing analysis; tabloid; broadsheet; kidnapping; bunker;

  Sammanfattning : On September 12, 2015, a 37-year-old doctor named Martin Trenneborg kidnapped a woman from Stockholm named Isabel Eriksson. He locked her in a bunker on his yard in Östra Göringe kommun. The woman was reported missing and six days after the kidnapping, Martin Trenneborg and Isabel Eriksson returned to Stockholm to tell the police that she was ok. LÄS MER

 3. 3. Krisen i krisen : En kvalitativ gestaltningsanalys av hur klimatförändringarna gestaltas i media innan och under Covid-19-krisen

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Killander; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "It's like cruel to get famous by not going to school, protesting." : En komparativ gestaltningsanalys mellan Fox news och CNN:s gestaltning av Greta Thunberg

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linnea Hävren; [2020]
  Nyckelord :Greta Thunberg; Fox News; CNN; framing analysis; frames;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how Greta Thunberg, as a phenomenon, is portrayed in the news media Fox News as well as CNN and also how other actors are appearing in the news frames. The study was done by doing a qualitative content analysis in the form of a news framing analysis by focusing on frequent themes; frames by which she is portrayed. LÄS MER

 5. 5. MMA, den förbjudna frukten – En kvantitativ studie om hur svensk nyhetsmedia gestaltar MMA

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Filip Bringsén; [2020]
  Nyckelord :MMA; UFC; våld; moralpanik; nyhetsmedier; gestaltning; fighting; violence; moral panic; news media; framing;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur MMA framställs i svensk nyhetsmedia eftersom det historiskt sätt har varit en väldigt omtalad sport och nyhetsmedier tenderar att framställa den väldigt våldsamt, vilket tidigare forskning visar. Studien applicerar två teoretiska perspektiv för att undersöka detta, gestaltningsteorin och moralpanik. LÄS MER