Sökning: "Gestaltningsanalys"

Visar resultat 11 - 15 av 15 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsanalys.

 1. 11. Genusstereotyper i politisk nyhetsjournalistik : Framställningen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Matilda Larsson; Simon Vinnardag; [2017]
  Nyckelord :gender; stereotypes; issue emphases; qualitative framing analysis; Hillary Clinton; Donald Trump; game framing; politics; journalism; genus; stereotyper; privata sfären; offentliga sfären; kvalitativ gestaltningsanalys; framinganalys; Hillary Clinton; Donald Trump; spelgestaltning; politik; journalistik;

  Sammanfattning : The 2016 presidential election in USA was extraordinary from several point of views and the election was majorly covered by swedish media. The aim of this research was to examine how Swedish newspapers portrayed Hillary Clinton and Donald Trump from a gender perspective during the 2016 presidential election. LÄS MER

 2. 12. Terrorist eller psykiskt sjuk? : En kvalitativ gestaltningsanalys kring framställningen av ett terrorbrott och ett hatbrott

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Jessica Ågren; Mathilda Koppel Eriksson; [2016]
  Nyckelord :Terrorism; framing; representation; qualitative textual analysis; Dagens Nyheter; Aftonbladet; Terrorism; gestaltning; framställning; representation; kvalitativ textanalys; Dagens Nyheter; Aftonbladet;

  Sammanfattning : Den här studien fokuserar på mediers framställning av fenomenet terrorism i nyhetsinnehållet i pressen. Mer specifikt undersöks nyhetsrapporteringen i Dagens Nyheter och Aftonbladet från de tre följande dagarna efter självmordsbombningen i Stockholm 2010, som rubriceras som terrorbrott, och skolattacken i Trollhättan 2015, som rubriceras som hatbrott. LÄS MER

 3. 13. Kampen om definitionen : En analys av mediadebatten efter PISA-undersökningen 2013

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Patrik Björehag; Elias Westerlund; [2015]
  Nyckelord :Media; Framing; PISA; Skolan; Textanalys;

  Sammanfattning : SammanfattningDet övergripande syftet med denna studie är att studera medias definition av skolan. Detta görs genom en gestaltningsanalys av de artiklar som skrevs i tre månader efter att resultatet av den senaste PISA-undersökningen (2013) publicerades. LÄS MER

 4. 14. Den osäkra klimatrapporteringen : Hur klimatskepticism kan yttra sig i Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times och The New York Times

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Frida Oskarsson; Nora Lindkvist; [2012]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; global uppvärmning; klimatförändringar; klimatskepticism; vetenskaplig osäkerhet.;

  Sammanfattning : Studien utgick från de vetenskapliga frågeställningarna: ”Hur yttrade sig klimatskepticism i Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times och The New York Times under perioden 1:a januari till 30:e juni år 2010?” och ”Hur skiljde sig rapporteringen mellan dessa tidningar?” För att kunna svara på dessa frågor användes gestaltningsteori och kvalitativ metod. Med kvalitativa textanalyser samt gestaltningsanalys undersöktes hur tre olika gestaltningar yttrade sig i fyra ledare och fyra reportage. LÄS MER

 5. 15. Woodlandplanteringar i stadsmiljön : gestaltningsanalys ur ett upplevelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Edit Stormgaard; [2011]
  Nyckelord :woodland; woodlandplantering; trädgårdslund; upplevelse av woodland;

  Sammanfattning : Vad innebär stadens woodlandplanteringar för de människor som varje dag passerar förbi? Vari består dess estetiska tilltal? Den här uppsatsen försöker besvara dessa frågor, och skapa en bild av vad det innebär att planera in denna typ av plantering i våra stadsmiljöer. Som ett typexempel utgår uppsatsen från woodlandplanteringen vid Slottsgatan i Malmö. LÄS MER