Sökning: "Gestaltningsanalys"

Visar resultat 11 - 12 av 12 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsanalys.

 1. 11. Den osäkra klimatrapporteringen : Hur klimatskepticism kan yttra sig i Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times och The New York Times

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Frida Oskarsson; Nora Lindkvist; [2012]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; global uppvärmning; klimatförändringar; klimatskepticism; vetenskaplig osäkerhet.;

  Sammanfattning : Studien utgick från de vetenskapliga frågeställningarna: ”Hur yttrade sig klimatskepticism i Dagens Nyheter, Verdens Gang, The Times och The New York Times under perioden 1:a januari till 30:e juni år 2010?” och ”Hur skiljde sig rapporteringen mellan dessa tidningar?” För att kunna svara på dessa frågor användes gestaltningsteori och kvalitativ metod. Med kvalitativa textanalyser samt gestaltningsanalys undersöktes hur tre olika gestaltningar yttrade sig i fyra ledare och fyra reportage. LÄS MER

 2. 12. Woodlandplanteringar i stadsmiljön : gestaltningsanalys ur ett upplevelseperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Landscape Architecture (until 121231)

  Författare :Edit Stormgaard; [2011]
  Nyckelord :woodland; woodlandplantering; trädgårdslund; upplevelse av woodland;

  Sammanfattning : Vad innebär stadens woodlandplanteringar för de människor som varje dag passerar förbi? Vari består dess estetiska tilltal? Den här uppsatsen försöker besvara dessa frågor, och skapa en bild av vad det innebär att planera in denna typ av plantering i våra stadsmiljöer. Som ett typexempel utgår uppsatsen från woodlandplanteringen vid Slottsgatan i Malmö. LÄS MER