Sökning: "Gestaltningsanalys"

Visar resultat 6 - 10 av 14 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsanalys.

 1. 6. Barnfamiljer eller 50 000 fascister? : En komparativ analys av hur en polsk självständighetsmarsch framställs i polska, svenska, tyska och brittiska nyhetstexter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Jakob Bach; [2018]
  Nyckelord :march of independence; Poland; march; independence; framing; Warsaw; objectivity; marsch der unabhängigkeit; marsch; unabhängigkeit; Warschau; Polen; självständighetsmarsch; Polen; marsch; självständighet; gestaltningsanalys; objektivitetsanalys; objektivitetsideal; komparativ analys; Sverige; Tyskland; Storbritannien; Warszawa; marsz niepodległości; marsz; Warszawa; niepodległośc;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att besvara följande frågeställning: 1) Hur gestaltas den polska självständighetsmarschen och dess deltagare? Går det genom öppen kodning att hitta återkommande frames? Går det att se nationella skillnader? 2) Hur förhåller sig gestaltningen till tidigare journalistisk forskning om hur demonstrationer gestaltas? Kännetecknas gestaltningar av de frames som i hög utsträckning används? Går det att se nationella skillnader? 3) Hur återspeglar framställningar av självständighetsmarschen hur journalister i de olika undersökta länderna förhåller sig till objektivitetsideal enligt en liberal modell? Frågeställningen besvarades genom en tvådelad kvantitativ objektivitetsanalys samt en tvådelad kvalitativ gestaltningsanalys. Resultatet av den första delen av den kvantitativa undersökningen visade att objektivitetsideal förknippade med hur informationskällor används var relativt lika; objektivitetsideal återspeglas inom detta område på ett relativt likartat sätt länder emellan. LÄS MER

 2. 7. Misstag eller konspiration? : En kvalitativ gestaltningsanalys av Fria Tiders skildringar av mordet på före detta statsminister Olof Palme

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Aida Engvall; Viviann Le; [2018]
  Nyckelord :Alternative media; alternative media content; citizen journalism; framing theory; frame; filter bubbles; journalism; Alternativa medier; alternativt medieinnehåll; medborgarjournalistik; gestaltningsteori; inramning; filterbubblor; journalistik;

  Sammanfattning : The Swedish prime minister, Olof Palme was murdered in the middle of the street in the heart of Stockholm, by an unknown perpetrator on the 28th of February 1986. Even though it has been 32 years since the death of the former prime minister, a keen interest of the murder within the media still exists and has not decreased over the years. LÄS MER

 3. 8. Vem är experten? : En kvalitativ studie i tre steg av hur två svenska tidningar använder sig av expertis och andra källor i artiklar om hedersrelaterat våld

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Emy Serander; [2018]
  Nyckelord :journalism; honour-related violence; honour killing; honour; sources; expertise; honour culture; honor; journalistik; hedersrelaterat våld; hedersförtryck; hedersmord; källor; expertis; heder;

  Sammanfattning : This Master Thesis investigates how the Swedish Newspapers Expressen and DN are using sources and expertise in their portrayal of honour related violence. Which sources are they using, and in which way are these sources being used? 40 articles written between January 1 2017 – March 31 2018 have been chosen for a qualitative analysis step one. LÄS MER

 4. 9. Den verbala boxningsmatchen : En kvalitativ studie om gestaltningen av Hillary Clinton och Donald Trump i den första presidentkandidatsdebatten år 2016.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Martina Killander; Erik Bernhardsson; [2017]
  Nyckelord :Donald Trump; Hillary Clinton; presidential election; debate; politics and journalism; qualitative framing analysis; Donald Trump; Hillary Clinton; presidentval; debatt; politik och journalistik; kvalitativ gestaltningsanalys;

  Sammanfattning : The aim of the study was to examine the ways in which the presidential candidates Hillary Clinton and Donald Trump were portrayed in articles regarding the first presidential debate of 2016. We also wanted to examine the differences and similarities between the framing of the two candidates as well as which frames varied between the newspapers from Sweden and the USA and which they had in common. LÄS MER

 5. 10. Genusstereotyper i politisk nyhetsjournalistik : Framställningen av Hillary Clinton och Donald Trump i svenska medier utifrån ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Matilda Larsson; Simon Vinnardag; [2017]
  Nyckelord :gender; stereotypes; issue emphases; qualitative framing analysis; Hillary Clinton; Donald Trump; game framing; politics; journalism; genus; stereotyper; privata sfären; offentliga sfären; kvalitativ gestaltningsanalys; framinganalys; Hillary Clinton; Donald Trump; spelgestaltning; politik; journalistik;

  Sammanfattning : The 2016 presidential election in USA was extraordinary from several point of views and the election was majorly covered by swedish media. The aim of this research was to examine how Swedish newspapers portrayed Hillary Clinton and Donald Trump from a gender perspective during the 2016 presidential election. LÄS MER