Sökning: "Gestaltningsförslag"

Visar resultat 1 - 5 av 642 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsförslag.

 1. 1. Agritektur : Arkitektoniska kvaliteter hos lantbruksbyggnader i Södermanland

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Rebecka Hylander; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Agritecture; Agricultural buildings; Architectural qualities; Agriculture; Farm buildings; Farm centre; Arkitektur; Agritektur; Arkitektoniska kvaliteter; lantbruksbyggnader; jordbruksbyggnader; jordbrukets byggnader; lantbruk; gårdscentra;

  Sammanfattning : Lantbruksbyggnader sätter stor prägel på den svenska landsbygden och utseendet på de äldre lantbruksbyggnaderna uppskattas av många, men vad är det som utmärker dessa byggnaderna? Syftet med denna undersökning är att identifiera vilka arkitektoniska kvaliteter som utmärker äldre lantbruksbyggnader med avgränsning till Södermanland. Denna kunskap ska sedan omsättas i ett gestaltningsförslag på ett litet gårdscentra i Södermanland för att ge exempel på hur de arkitektoniska kvaliteterna kan nyttjas och framhävas för att skapa attraktiva lantbruksbyggnader som bygger vidare på traditionen. LÄS MER

 2. 2. Ett smittfritt handlande : En studie om utformningen av matbutiker för att minska trängsel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Linn Nordqvist; [2021]
  Nyckelord :Information design; spatial design; grocery store; customer flow; spread of infection; crowding; wayfinding; wayshowing.; Informationsdesign; rumslig gestaltning; matbutik; butiksflöde; smittspridning; trängsel; wayfinding; wayshowing.;

  Sammanfattning : Detta examensarbete går ut på att undersöka på vilket sätt matbutiker kan utformas för att underlätta för besökarna att hålla avstånd och undvika trängsel i syfte att minska spridning av virus. Fokuset i studien ligger på rumslig utformning i kombination med visuell information. LÄS MER

 3. 3. Var ligger museet? : En studie om orienterbarhet i en museikontext

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Elin Svaröd; [2021]
  Nyckelord :Informationdesign; spatial design; wayfinding; wayshowing; orientability; entrance; lobby; museum; Informationsdesign; rumslig gestaltning; wayfinding; wayshowing; orienterbarhet; entré; foajé; museum;

  Sammanfattning : This is a study in information design with a focus on spatial design. The study examines how theories in wayfinding and wayshowing, can facilitate orientability in an environment with a multipurpose, and highlight the connection between the outside and inside of an entrance. LÄS MER

 4. 4. Lek på naturligt vis : ett gestaltningsförslag för en förskolegård baserat på teorin om affordances

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Peter Hamlén; [2021]
  Nyckelord :affordances; lek; utomhuslek; barn; barns utveckling; naturkontakt; förskola;

  Sammanfattning : Svenska städer byggs allt tätare med motiveringen att uppnå den kompakta hållbara staden. En grupp som har litet inflytande över stadsplaneringsfrågor är barn vilket gör dem beroende av vuxna i utformningen av deras utemiljöer. En sådan miljö är förskolegården. LÄS MER

 5. 5. Gränsland

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Ludvig Sundberg; [2021]
  Nyckelord :Architecture; Nature; Design; Scandinavia; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis is based in the expanding tourism industry of northern Sweden. Through site 5:544 in Sälenfjällen, the project investigates the conditions in terms of climate, history, and architecture of the area as well as the development of nature tourism in north Sweden in the 20th century. LÄS MER