Sökning: "Gestaltningsformer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsformer.

 1. 1. Tänk, tala, visa… skissa! : en konceptdriven designstudie för utforskning av hur ett datorstött verktyg för design skulle kunna främja idéutveckling vid kollaborativt skissande

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Shima Kakoulidis; [2021]
  Nyckelord :Skiss; skissa; kollaborativt skissande; idéutveckling; datorstött verktyg för design; konceptdriven designforskning; användarupplevelse; användbarhet;

  Sammanfattning : Skisser är enkla och värdefulla gestaltningsformer för idéutveckling som kan formas med olika verktyg för design. De kan användas vid problemlösning och kommunikation samt vid enskilt- och kollaborativt skissande oberoende av användarens kompetens om design. LÄS MER

 2. 2. ’Den nya skogen’ : Hur transmodal design kan användas som verktyg i en audiovisuell produktionsprocess

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Johanna Rosenblad; [2020]
  Nyckelord :Socialsemiotik; multimodalitet; mode; gestaltningsform; affordans; semiotiska resurser; transduktion; transformation; semiotisk affordans; audiovisuell; transmodal design; transmodalitet;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur processen för transmodalitet kan fungera som designverktyg, genom att undersöka multimodal omvandling av en audiovisuell gestaltning i relation till dess budskap. Detta för att öka förståelsen för hur processen för transmodal design kan användas som verktyg för design av budskap i audiovisuella gestaltningar. LÄS MER

 3. 3. Bränder i andra länder : Journalistikens medielogik och krisjournalistik i en transnationell värld

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Anna Olsson; Sara Tingström; [2020]
  Nyckelord :Bränder i Australien 2019 2020; Klimatrapportering; Global journalistik; Krisjournalistik; Berättartekniker; Gestaltningsformer; Global utblick; Medielogik;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att få en generell uppfattning av hur svenska medier rapporterar om vildmarksbränder som sker i ett annat land. I vårt fall fokuserar vi på bränderna i Australien säsongen 2019/2020 och hur svenska medier rapporterade om dessa med särskilt intresse för gestaltningsformer, berättartekniker och på vilken nivå rapporteringen skedde. LÄS MER

 4. 4. Klippningens roll som Storytelling i Reklamfilm : En jämförande filmanalys av hur berättande förstärks avklippning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Jesper Svensson; [2018]
  Nyckelord :Storytelling; filmklippning; klippmetoder; gestaltningsformer; montage; kontinuitet; kollision.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan reklamfilmers berättande och klippning. Hur använder man sig av olika klippmetoder i svensk reklamfilm idag och hur förs berättelsen framåt. Metoden för uppsatsen är en jämförande filmanalys. Fokusen kommer att ligga på sekvenser från tre olika svenska reklamfilmer. LÄS MER

 5. 5. Kungligheter i media : En komparativ studie av de kungliga bröllopen 1976 och 2015.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik; Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Julia Erlandson; Amanda Lundin; [2017]
  Nyckelord :Dagspress; gestaltning; kungliga bröllop; kvällspress;

  Sammanfattning : Den här uppsatsens syfte är att undersöka hur den svenska kungafamiljen framställs i dags- och kvällspress under åren 1976 samt 2015. Den undersökta perioden gäller junimånad 1976, då Carl XVI Gustaf och Silvia Sommerlath gifte sig samt junimånad 2015 när Carl-Philip och Sofia Hellqvist gifte sig. LÄS MER