Sökning: "Gestaltningsprocessen"

Visar resultat 1 - 5 av 98 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsprocessen.

 1. 1. Leva litet, tänka stort - Kompakt boende, utmaningar och fördelar

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Eloise Dahling; [2022]
  Nyckelord :Compact living; housing qualities; housing; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : Detta arbete tar sin utgångspunkt i dagens klimatkris och den roll boendet spelar för vår klimatpåverkan. Naturvårdsverket listar minskat byggbehov,yta per person samt materialåtgång som möjliga åtgärder för att minska en byggnads klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2020). LÄS MER

 2. 2. Den flytande ön : gestaltningsförslag för en flytande modul med ekologiska förstärkningsåtgärder vid Norr Mälarstrand i Stockholm

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Anna Joos; [2022]
  Nyckelord :biodiversitet; ekologiska förstärkningsåtgärder; exploatering; förhöjda havsnivåer; förtätning; förlorade landytor; hållbara städer; klimatförändringar; urbanekologi; vattenkvalitet;

  Sammanfattning : Runt om i världen sker idag stora landförluster till följd av förtätning av städer, exploatering av natur och land, förhöjda havsnivåer och kusterosion. Det resulterar i större konkurrens om de resterande landytorna; där de gröna ytorna ofta prioriteras lågt. Minskade naturarealer leder till försvagade habitat och ekosystem. LÄS MER

 3. 3. Food and crisis – urban food resilience in times of crisis : a design proposal for a campus park in Oslo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Max Ekholm; [2022]
  Nyckelord :Urban farming; resilience; food security; crisis; landscape architecture;

  Sammanfattning : As humans we tend to think a lot about food, and in our part of the world, food is something that many people take for granted. At the same time, the global population is growing, and urbanization is increasing in a rapid pace. LÄS MER

 4. 4. Att gestalta tillsammans med förebilder : i Lewerentz anda på Östra kyrkogården

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Cecilia Tenje Persson; [2021]
  Nyckelord :landskapsariktektur; kyrkogård; minneslund; Sigurd Lewerentz; askgravlund; Östra kyrkogården; begravningsplats; förebild;

  Sammanfattning : The Eastern cemetery in Malmö, designed by the architect Sigurd Lewerentz just over 100 years ago, is a valuable architectural heritage. The following master thesis explores the challenging task of how to develop and care for such an architectural heritage, a task which requires knowledge not only of the specific location, but also the architect as well as cemetery architecture and design. LÄS MER

 5. 5. Lyftet : från flygplats till stadsdelspark

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofie Taylor; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; gestaltning; park; tävlingsförslag; tri-valent design; rekreation;

  Sammanfattning : Detta arbete visar hur en flygplats kan omgestaltas till en stadsdelspark med målet att ge platsen en identitet och där befintliga kvaliteter kombineras med sociala, ekologiska och estetiska värden. Gestaltningen genomförs inom ramen av den internationella idétävlingen Malmi flygplatspark, där avsikten är att komma med nya innovativa sätt att omgestalta den nedlagda flygplatsen till en stadsdelspark. LÄS MER