Sökning: "Gestaltningsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 211 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsteorin.

 1. 1. En Förändrad Bild Av Flyktingar : En Kvalitativ Bildanalys Av Hur Dagens Nyheter Gestaltar Ukrainska Flyktingar 2022

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Alva Åsberg; Oscar Lagerstrand; [2023]
  Nyckelord :Flyktingar; Dagens Nyheter; Kvalitativ bildanalys; Ukrainska flyktingar; Gestaltningsteorin; Semiotisk bildanalys; Representationsteorin;

  Sammanfattning : In spring of february 2022 Russia attacked Ukraine because of indifferent politics and indifferences. This war has led to a massive refugee stream throughout Europe which has also led to news media following the events. LÄS MER

 2. 2. “Alla ser ut att må toppen men man vet att det finns en annan sida av det också” : Unga kvinnors berättelser om hur de framställer sig själva och sina liv på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Sanna Andersson; Emma Wallin; [2023]
  Nyckelord :Unga kvinnor; självkänsla; Instagram; fokusgrupper; Gestaltningsteorin och Symbolisk interaktionism;

  Sammanfattning : This study examines how young women portray themselves and their lives on Instagram. The platform is today a very popular social network with a lot of power and influence that is used on a daily basis by young women. LÄS MER

 3. 3. Valtid är skandaltid : En kombinerad kvantitativ och kvalitativ studie om hur åtta Sverigedemokratiska politiker gestaltats i medierna 2010,2014, 2018 och 2022

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Leah Ganerud; Liv Hellström; [2023]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; skandaler; media; politiker; gestaltning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur åtta politiker från Sverigedemokraterna gestaltats inågra utvalda uppmärksammade skandaler i dags- och kvällspress. Studien ämnade även attjämföra dessa skandaler med varandra för att se om det fanns likheter och skillnader i mediasrapportering om dem. LÄS MER

 4. 4. Att gestalta hållbarhetskommunikation ur ett CSR-perspektiv : En kvalitativ innehållsanalys av svenska barnklädesföretags hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Orawan Johansson Sikhinaram; Martina Askebrink; [2022]
  Nyckelord :CSR; Strategic communication; Sustainability; Green advertising; Framing theory; Children’s clothing; Fast-fashion; qualitative content analysis; CSR; Strategisk kommunikation; Hållbarhet; Grön marknadsföring; Gestaltningsteorin; Barnkläder; Fast-fashion; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Hållbarhetsfrågor är en ständig diskussion som på senare år har intensifierats. I och med detta kräver både lagstiftningen och samhället idag att företagen ska arbeta och redovisa sitt hållbarhetsarbete. LÄS MER

 5. 5. Kryptering på agendan : En kvantitativ innehållsanalys av hur kryptering framställs i Svenska Dagbladet och Expressen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Beppe Svensson; [2022]
  Nyckelord :kryptering; journalistik; Encrochat; gestaltning; källor;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka hur kryptering framställs i Svenska Dagbladet och Expressen under perioden 1 januari 2019–31 december 2021. Den metod som används är kvantitativ innehållsanalys och totalt har 407 artiklar analyserats. LÄS MER