Sökning: "Gestaltningsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade ordet Gestaltningsteorin.

 1. 1. ”JAG FÖRLORAR INGENTING PÅ MIN ISOLERING” - En kvalitativ innehållsanalys av hur äldre representeras och gestaltas i dagspress under pandemin covid-19

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Petra Dahlgren; Vera Kjellman; [2020-06-25]
  Nyckelord :Äldre; ålderism; åldersdiskriminering; nyhetsmedier; dagspress; covid-19; corona; kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur äldre representeras och gestaltas i dagspressunder pandemin covid-19 samt huruvida det finns skillnader i hur morgonpress ochkvällspress representerar och gestaltar äldre.Teori: Representationsteorin, gestaltningsteorin och teorin om nyhetsvärdering.Metod: Kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER

 2. 2. KRIGSJOURNALISTIK: SLOVENIENS SJÄLVSTÄNDIGHET - En kvalitativ jämförande studie av hur New York Times och Svenska Dagbladet framställde tiodagarskriget

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Almir Cancarevic; [2020-06-05]
  Nyckelord :Dagbladet; New York Times; Slovenien; Serbien;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur Svenska Dagbladet och New York Times framställde tiodagarskrigetTeori: Representation, GestaltningsteorinMetod: Kvalitativ innehållsanalysResultat: Framställningen av tiodagarskriget är snarlika. New York Times engagerade sig dock mer i kriget då tidningen skrev flest artiklar och hade fler utrikeskorrespondenter. LÄS MER

 3. 3. Klimatkrisen volym två - En kvalitativ studie av klimatjournalistik i Sveriges största rikstäckande tidningar Expressen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Markus Aamisepp; Markus Botsjö; [2020-02-12]
  Nyckelord :klimatförändringar; uppmärksamhetscykler; miljö; medielogik; gestaltningsteorin; diskurs; climate change; attention cycles; environment; media logic; framing theory; discourse;

  Sammanfattning : Previous research surrounding environmental journalism has shown that it fluctuates heavily over time regarding the amount of medial content being produced on the subject. This phenomenon is, in this field of research, commonly referred to as attention cycles. LÄS MER

 4. 4. "ingen känner oss liksom, det är ingen som frågat" - En kvalitativ studie om hur ensamkommande, afghanska killar upplever medierapporteringen om dem

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Alexandra Stenlund; [2020-02-03]
  Nyckelord :Medieupplevelser; medierapportering; medieeffekter; medieförtroende; invandring; gestaltning;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att få en förståelse för hur ensamkommande killar från Afghanistan uppfattar medierapporteringen om dem och deras situation, samt om och isåfall hur det påverkar dem. Syftet är också att undersöka gruppens förtroende för medierna och om de upplever att rapporteringen om dem har förändrats över tid. LÄS MER

 5. 5. Att flyga eller inte flyga : En kvalitativ innehållsanalys av resetidningen Vagabond

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Iselinn Grana Flygt; [2020]
  Nyckelord :Gestaltningar; flygskam; klimatdebatt; resande; kvalitativ innehållsanalys; Vagabond; resejournalistik;

  Sammanfattning : Med tanke på den rådande klimatdebatten och den svenska flygskammen som pågår har en kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största resetidning Vagabond genomförts. Vagabond skriver och tipsar om resmål och destinationer och uppmuntrar sina läsare att resa och upptäcka världen. LÄS MER