Sökning: "Gestational weight gain"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Gestational weight gain.

 1. 1. Metformin i adjuvans till livsstilsintervention hos överviktiga och obesa gravida kvinnor

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Eveline Jönsson; Lovisa Rolling; [2019-06-25]
  Nyckelord :Gestational weight gain; livsstilsintervention; övervikt; fetma; gravida kvinnor; metformin; Gestational weight gain; lifestyle intervention; overweight; obesity; pregnant wo-men; metformin;

  Sammanfattning : Bakgrund: Allt fler kvinnor går idag in i sin graviditet med en övervikt eller fetma. Det ökar risken för att kvinnan går upp mer än vad som rekommenderas under graviditeten vilket kan leda till konsekvenser för både modern och barnet. Tidigare studier visar att metformin even-tuellt har en effekt på viktminskning. LÄS MER

 2. 2. Överdriven viktuppgång under graviditet – Finns det en effekt av livsstilsintervention på

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Erika Söderstedt; Sara Wärmström; [2019-06-25]
  Nyckelord :Viktuppgång under graviditet; fetma; livsstilsintervention; graviditet; Gestational weight gain; lifestyle intervention; pregnancy; obesity;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fetma är ett globalt folkhälsoproblem som successivt ökar. Även förekomsten av kvinnor i reproduktiv ålder med fetma har blivit vanligare. Enligt Socialstyrelsen hade 26.4 % en övervikt och 15. LÄS MER

 3. 3. Interventioner för att begränsa viktuppgång hos gravida kvinnor med övervikt eller fetma : en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Maria Björnesjö Sköld; [2016]
  Nyckelord :Pregnancy; Gestational weight gain; Overweight; Obese; Interventions; Graviditet; Viktökning; Övervikt; Fetma; Interventioner;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNINGI Sverige är cirka 40 procent av alla kvinnor i fertil ålder överviktiga eller har fetma. Detta medför ökade risker för kvinnan och fostret under graviditet såsom graviditetsdiabetes, preeklampsi, kejsarsnitt, intrauterin fosterdöd och barn som föds stora för tiden. LÄS MER

 4. 4. Maternal factors, early pregnancy anthropometry and gestational weight gain : A population-based study in Matlab, Bangladesh.

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Fanny Hansson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Barnmorskors arbete med gravida kvinnor med fetma...

  Magister-uppsats,

  Författare :Agneta Klementsson; Johanna Prütz; [2014-01-27]
  Nyckelord :Fetma; graviditet; barnmorskor; erfarenheter; upplevelser; Obesity; pregnancy; midwives; experiences;

  Sammanfattning : Andelen gravida kvinnor med fetma som skrivs in i mödrahälsovården i Sverige har de sen-aste 20 åren mer än fördubblats. Fetma är förknippat med ökade risker för komplikationer både för kvinnan och barnet under graviditet och förlossning och om viktuppgången hos kvinnor med fetma kan begränsas under graviditeten kan dessa risker minskas. LÄS MER