Sökning: "Gift vid första ögonkastet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Gift vid första ögonkastet.

 1. 1. "Alla killar är dumma i huvudet!" : En kritisk diskursanalys av (re)produktionen av och motståndet mot genusnormer i sjunde säsongen av Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Ellen Algren; Lejla Cato; [2021]
  Nyckelord :Mediestudier; kritisk diskursanalys; performativitet; Reality-TV; Gift vid första ögonkastet; genus; produktionsapparat;

  Sammanfattning : This study examines how hegemonic gender norms are reproduced and resisted in the seventh season of the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet. Through the lens of Butler's theory of performativity, the study uses Fairclough’s critical discourse analysis to uncover the hidden ideologies in the language used in the show. LÄS MER

 2. 2. Gifta på låtsas? : Hur den moderna kärlekens normer och investeringsstrategier förmedlas i reality-TV

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Agnes Hultgren; [2021]
  Nyckelord :Married at first sight; Emotional investment; Modern love; Social psychology; Script; Modern kärlek; Reality-TV; Känslomässig investering; Gift vid första ögonkastet; Socialpsykologi; Anthony Giddens; Eva Illouz; Manus;

  Sammanfattning : Gamla normer som kretsat kring kärlek och relationer har idag försvunnit och kärleken har, likt samhället, moderniserats. Relationer har blivit friare och partners har blivit utbytbara. Den känslomässiga investeringen har därmed kommit att bli svårare i moderna relationer. LÄS MER

 3. 3. Klass vid första ögonkastet? : En diskursanalytisk studie av hur klass reproduceras i tv-programmet ”Gift vid första ögonkastet”

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Eric Monroy; Hannah Dässman; [2021]
  Nyckelord :klass; diskursteori; reality-tv; Pierre Bourdieu; Beverly Skeggs; Gift vid första ögonkastet.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur klass konstrueras utifrån tillgång till kulturellt och symboliskt kapital i den sjunde säsongen av det svenska reality-programmet Gift vid första ögonkastet. Studien fokuserar på hur klassdistinktioner skapas utifrån moral och värderingar, där arbetarklassen görs till moralisk underklass i reality-tv. LÄS MER

 4. 4. DET LILLA EXTRA - En kvalitativ undersökning av dejtingprogram i senmoderniteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Felicia Hassan; [2020-10-20]
  Nyckelord :Kärlek; dejting; dejtingprogram; senmodernitet; reality-TV; tematisk analys; socialkonstruktivism;

  Sammanfattning : Syfte: Att belysa mediebilden av kärlek i svenska dejtingprogram. Teori: Anthony Giddens senmodernitet. Eva Illouz, Byung-Chul Han, Emma Engdahl och Zygmunt Baumans teorier kring samtida kärlek och dejting - oförmågan att se “den andre” och kärlekens kommersialisering. Metod: Kvalitativ, tematisk analys. LÄS MER

 5. 5. Sökes: lång man, liten kvinna : En studie om heterosexualitetens villkor i Gift vid första ögonkastet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Genusvetenskap

  Författare :Sara Andersson Idén; [2019]
  Nyckelord :heteronormativity; gender; reality tv; power; experts; queer theory; Butler; Fairclough; heteronormativitet; kön; genus; reality-tv; makt; exporter; queerteori; Butler; Fairclough;

  Sammanfattning : This bachelor thesis examines how terms of heterosexuality are negotiated within the Swedish reality show Gift vid första ögonkastet (Married at first sight), which is presented as a social experiment where strangers marry each other and go on to live together for four weeks. The couples are matched by four experts (two psychologists, one sexologist and one couple’s counsellor), and their roles as professionals and distributors of knowledge are the main focus of this study as it permeates how the terms are negotiated by the six participants. LÄS MER