Sökning: "Gift"

Visar resultat 1 - 5 av 239 uppsatser innehållade ordet Gift.

 1. 1. Discussion of the gift-giving behavior in rural and urban area respectively: Empirical evidence in China

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Yancheng Wang; [2020-07-10]
  Nyckelord :gift-giving; motive; altruism; reciprocity; social norm; China;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 2. 2. NORMER VID NYÖVERSÄTTNING MELLAN NÄRLIGGANDE SPRÅK OCH KULTURER. En komparativ studie av Tove Ditlevsens roman Gift i svensk förstaöversättning och nyöversättning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Nika Abiri; [2020-06-12]
  Nyckelord :Översättarprogrammet; Nyöversättning; the retranslation hypothesis; översättningsnormer; översättningsstrategier; översättningsvetenskap; översättning; kulturspecifika element; egennamn; Tove Ditlevsen; Ninni Holmqvist; Vanja Lantz; Gift;

  Sammanfattning : Denna studie har utförts i syfte att pröva hypotesen om nyöversättningar på ett material som har översatts mellan lingvistiskt och kulturellt närliggande språk genom att undersöka likheter och skillnader i fråga om översättarnas hantering av kulturspecifika element i Vanja Lantz förstaöversättning och Ninni Holmqvists nyöversättning av Tove Ditlevsens roman Gift. Hypotesen prövas genom att undersöka vilka översättningsstrategier som har använts vid översättning av egennamn för att i sin tur kunna avgöra vilka normer som har format respektive översättning. LÄS MER

 3. 3. Ett hjärta är livets största gåvaEn litteraturstudie om mottagarens upplevelser efter enhjärttransplantation. : A heart is the greatest gift of lifeA literature study about recipient's experiences after a hearttransplant.

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anoar Karim; Christer Vernberg; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. SET/SÄTT

  Master-uppsats, Kungl. Konsthögskolan

  Författare :Jesper O. T. Andersson; [2020]
  Nyckelord :SET; SÄTT; components; toys; wood; sculpture; constructivism; plasticity; interactive; drawing; line; blueprint;

  Sammanfattning : A complementary text to the masters project SET/SÄTT that includes an exhibition and an image-based essay in the format of a bound artist book.  The physical essay is made up of several risograph printed pages depicting images of the components that that compose SET/SÄTT. LÄS MER

 5. 5. "Talet är en gåva men kan också vara ett svärd" : En kvalitativ studie om mellanstadielärares kommunikativa kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Emma Arvidsson; Katarina Petersson; [2020]
  Nyckelord :Communicative competence; semantic waves; semantic density; semantic gravity; language use; middle school teacher; communicative methods.; Kommunikativ kompetens; semantiska vågor; semantisk densitet; semantisk gravitation; språkbruk; mellanstadielärare; kommunikativa metoder;

  Sammanfattning : Föreliggande studie undersöker tre mellanstadielärares språkbruk både i kommunikativa metoder och planering av lektionsinnehåll. Studien utgår från två frågeställningar som behandlar hur lärarna använder och resonerar om sitt språkbruk i förhållande till kommunikativa metoder. LÄS MER