Sökning: "Giftedness"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Giftedness.

 1. 1. Hur ser dagens kultur- och musikskolelärare på begreppet musikalisk talang och hur påverkar det deras undervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Henrik Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Begåvning; Medfödd talang; Musikalisk talang; Talang; Kulturskolan; Educational science; Music education; Giftedness; Innate talent; Musical talent; Talent; Natural ability; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien har jag undersökt hur dagens kultur- och musikskolelärare ser på begreppet musikalisk talang och hur deras synsätt jämför sig med tidigare musiklärares syn på densamma under det senaste århundradet. Den forskning jag har granskat har visat att musikalisk talang kan förbättras genom övning och inte är medfödd eller statisk. LÄS MER

 2. 2. Are we forgetting the gifted students? : How English teachers work with gifted students in Swedish upper secondary schools

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Sandra Svegreus; [2021]
  Nyckelord :Gifted students; gifted English language learners; giftedness; intelligence; motivation; education; semi-structured interviews; Sweden;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study is to investigate how upper secondary school teachers in Sweden identify and, if they do, support gifted students. Semi-structured interviews were conducted to collect data from seven upper secondary school English teachers in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Skolutveckling med kognitionen i fokus : framgångar och utmaningar i att möta elevers olikheter och likheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lilyana Thorsager; Charlotta Lindvall; [2021]
  Nyckelord :Cognitive variations; Giftedness; Neurodevelopmental disorders; School development; SOC; Special needs education; Successful schools; Twice exceptional; Framgångsrik skola; KASAM; Kognitiva variationer; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Skolutveckling; Specialpedagogik; Särskild begåvning; Twice exceptional;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to acquire knowledge and understanding of successful school development, with a focus on students' cognitive abilities. The survey focuses on the implementation of development work and its effects on the organization and students' development. LÄS MER

 4. 4. Att beskriva särbegåvning : Hur beskriver pedagoger särbegåvade elever och särbegåvade elever inom matematik?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Katarina Torpling; [2020]
  Nyckelord :Särbegåvning; begåvning; matematisk begåvning; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Särbegåvade elever upptäcks sällan i skolan och detta får konsekvenser för dessa elever. Studien ämnar bidra till utökad förståelse för hur särbegåvning och matematisk särbegåvning beskrivs. LÄS MER

 5. 5. Hur lärare samtalar om särbegåvade elever : Fokusgruppsintervju ger oss vägledning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Gabrielle Rinkehag; [2020]
  Nyckelord :gifted children; talented pupils; various disabilities; teachers’ descriptions and conversations; särbegåvning; särskilt begåvade; gifted children; talented pupils; funktionsnedsättningar; lärares beskrivningar och samtal;

  Sammanfattning : According to the education act, all pupils have the right to develop, based on their own ability and potential, which means that the teaching needs to be adapted and differentiated to suit all pupils. Studies show that gifted children often feel mentally bad in school, feel misunderstood and in some cases become misdiagnosed with various disabilities. LÄS MER