Sökning: "Gigekonomi"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Gigekonomi.

 1. 1. Gigarbetets plats i den svenska modellen : En utredning av möjligheten för gigarbete att omfattas av kollektivavtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karolina Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Arbetsrätt; gigarbete; gigekonomi; kollektivavtal; svenska modellen; jämställd uppdragstagare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Förenklad beskattning inom Delningsekonomin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Gina Gruneau; [2020]
  Nyckelord :Delningsekonomi; Gigekonomi; Beskattning;

  Sammanfattning : Delningsekonomins framväxt i samhället har skett i takt med digitaliseringen och anses bidra med såväl sysselsättning som ett effektivare resursanvändande. Vad delningsekonomin är finns inte klart definierat, men i denna uppsats åsyftas privatpersonersom via en digital plattform får kontakt med varandra och delar underliggande resurser i form av tjänster eller uthyrning av diverse materiella ting. LÄS MER

 3. 3. Integration med ett klick? : En studie av gigekonomins effekt på flyktingars arbetsmarknadsmöjligheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Björk; Aliki Bizas; [2019]
  Nyckelord :gig economy; refugees; labour market; panel data analysis; gigekonomi; flyktingar; arbetsmarknad; paneldataanalys;

  Sammanfattning : Sedan 2015, då antalet asylsökande i Sverige nådde rekordhöjder, har frågan om hur flyktingar ska integrera sig i samhället tagits upp. Konsensus är att arbetsmarknadsetableringen är en viktig faktor och därmed har så kallade ”enkla jobb” föreslagits som en lösning på att öka sysselsättningen för flyktingar. LÄS MER

 4. 4. Leveraging the Pros of the Gig Economy : How IT departments in manufacturing companies meet their consultant needs

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Christian Kälvegren; Anna Wong; [2019]
  Nyckelord :Gig economy; freelancing; consulting; talent management; manufacturing industry; talent supply chain management; IT; competence; Gigekonomi; frilansande; konsulterande; talent management; tillverkande industri; talent supply chain management; IT; kompetens;

  Sammanfattning : The gig economy can be described as a temporary work-environment where an independent workforce uses platforms to find and draw income from work. In 2016, 20-30% of US and Europe’s population took part in some kind of independent work, and the amount of selfemployed in Sweden is growing. LÄS MER

 5. 5. Projektledare på den nya arbetsmarknaden : En kvalitativ studie hur frilansande projektledare i eventbranschen upplever sin yrkesroll i gigekonomi

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Emelie Fredriksson; [2019]
  Nyckelord :Evenemang; Gigekonomi; Frilansande projektledare;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa förståelse för hur frilansande projektledare i eventbranschen upplever sin yrkesroll i gigekonomi.  För att undersöka studiens syfte så har tre forskningsfrågor tagits fram Varför väljer projektledare att jobba som egenföretagare i eventbranschen? Vilka utmaningar finns i yrkesrollen? Vilka framgångsfaktorer identifierar frilansande projektledare i sin yrkesroll? För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER