Sökning: "Gilbert Fontana"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Gilbert Fontana.

 1. 1. Ekonomisk utveckling, produktivitet och globalisering : En empirisk studie om strukturomvandling

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Gilbert Fontana; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. VÄLSTÅND OCH DEMOKRATI : Har socioekonomisk modernisering påverkat demokratisk framväxt i Östasiatiska länder?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Gilbert Fontana; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER