Sökning: "Gilles Deleuze and Félix Guattari"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden Gilles Deleuze and Félix Guattari.

 1. 1. Ett hål i känseln : Om språkupplevelsens fenomenologi i Ann Jäderlunds författarskap

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Osvald Wiklander; [2019]
  Nyckelord :Ann Jäderlund; phenomenology; cognitive poetics; affect theory; George Lakoff Mark Johnson; Maurice Merleau-Ponty; Gilles Deleuze Felix Guattari; Vimpelstaden; Som en gång varit äng; Blomman och människobenet; I en cylinder i vattnet av vattengråt; Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar;

  Sammanfattning : This thesis aims to analyze and interpret a number of central works – Vimpelstaden (1985), Som en gång varit äng (1988), Blomman och människobenet (2003), I en cylinder i vattnet av vattengråt (2005) and Vad hjälper det en människa om hon häller rent vatten över sig i alla sina dagar (2009) – by the Swedish poet Ann Jäderlund (1955-) in the context of phenomenology and affect theory. The analysis consists of three chapters and proceeds chronologically with technical scrutinies of separate phases of Jäderlund’s œuvre – from the aphasic-like treatment of established phraseologies in Vimpelstaden and frozen expressions of the botanical discourse in Som en gång varit äng, to the uncanny focus on perceptual patterns as such in her later works. LÄS MER

 2. 2. Unsubstantial Territories : Nomadic Subjectivity as Criticism of Psychoanalysis in Virginia Woolf's The Waves

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Andrey Belov; [2019]
  Nyckelord :Virginia Woolf; The Waves; Jacques Lacan; Gilles Deleuze and Félix Guattari; Rosi Braidotti; psychoanalysis; subjectivity; nomadic subjectivity;

  Sammanfattning : This essay looks at subjectivity in Virginia Woolf’s The Waves employing a psychoanalytic approach and using the theories of Gilles Deleuze and Félix Guattari. Woolf’s relation to the theories of her contemporary Sigmund Freud was unclear. LÄS MER

 3. 3. “On My Volcano Grows the Grass” : Towards a Phenomenology of Desire in Autobiography of Red

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Estetik

  Författare :Sara Wengström; [2018]
  Nyckelord :Anne Carson; Gilles Deleuze; Felix Guattari; desire; phenomenology; poetics; becoming; deterritorialisation; literary studies;

  Sammanfattning : This thesis establishes a phenomenology of desire in Anne Carson’s novel-in-verse Autobiography of Red. It examines how desire constructs the self in the text and how it positions it in relation to its surrounding world. LÄS MER

 4. 4. Breaking Down the Reflex-Machine in Three Works by Philip K. Dick

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Sara Gaarn-Larsen; [2018]
  Nyckelord :Philip K. Dick; Postmodernism; reflex-machine; androidization; science fiction; The Three Stigmata of Palmer Eldritch; A Maze of Death; A Scanner Darkly;

  Sammanfattning : This thesis expands upon Philip K. Dick’s philosophy surrounding ‘androidization’, a process of degradation leading to the devolution of individuals into what he termed as ‘reflex-machines’. LÄS MER

 5. 5. ”I frivillig landsflykt till det tomma rummet längst in i korridoren” : En studie av Bruno Schulz Kanelbutikerna genom Deleuze och Guattaris teori kring territorialitet och flyktlinjer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carlo Olsson Nyhammar; [2016]
  Nyckelord :Bruno Schulz; Territorialization; Deterritorialization; Gilles Deleuze; Fèlix Guattari; Rhizom; Assemblage; Line of flight; Bruno Schulz; Gilles Deleuze Fèlix Guattari; Territorialitet; Avterritorialisering; Rhizom; Anordning; Flyktlinje;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to read Bruno Schulz’s The Cinnamon Shops through the theoretical framework of Deleuze and Guattari, focusing on the relation between territorialization, deterritorialization and reterritorialization. This is investigated through examples from the The Cinnamon Shops, focusing on different aspects of how territorialization is portrayed in Bruno Schulz’s corpus. LÄS MER