Sökning: "Gillian Rose"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Gillian Rose.

 1. 1. 'We Rising Up' : Rap Music as a Tool of Resistance

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Dina Baya; [2020]
  Nyckelord :rap music; resistance; oppression; African American community; cultural resistance;

  Sammanfattning : This study aims to point out how music can be used as resistance. This study looks at four rap songs and how the lyrics express resistance against African American oppression in the United States of America. LÄS MER

 2. 2. 'The battle never stops' - A discourse analysis of Nerf toy gun advertisements

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Léa-Noémi Huber; [2019]
  Nyckelord :Toy guns; Nerf; Discourse analysis; Militarisation; Masculinity;

  Sammanfattning : This study consists of a discourse analysis of five Nerf toy gun commercials which were aired on US television between 2017 and 2018 and were produced by the international toy gun company Hasbro Inc. Using Gillian Rose’s model of discourse analysis I as a method in combination with discourse theory, theoretical concepts of militarisation and masculinity, the question how militarised masculinity is produced through the discourse of the selected Nerf toy gun commercials has been posed and guided the analysis of this study. LÄS MER

 3. 3. Bridge over Troubled Water - Water Cooperation as a Mean to Reach Positive Peace Between Iraq and Tureky

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Hal Alice Bassem Abbas; [2019]
  Nyckelord :Discourse Analysis; Iraq; Turkey; Water disputes; Water treaties;

  Sammanfattning : Analysing the three existing water treaties between Iraq and Turkey from 1946,2009 and 2019, this research aimed to answer the research question: How are thethree water treaties between Iraq and Turkey linguistically formulated in regard tothe theories on water cooperation? This research question was addressed throughapplying Discourse Analysis I in accordance with Gillian Rose’s approach andsupported by an analytical framework containing four stages, built on the theorieson water cooperation and further supported by Galtung's theory on positive peace.Results of the research showed that the water treaties to a very low extent wereformulated in regard to the theories on water cooperation and of nine differentthemes identified in the water treaties, three themes were directly related to thetheories. LÄS MER

 4. 4. Det danska ögat - En studie i blick och binära motsatser i fyra porträtt av Vilhelm Hammershøi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Angelica Backlund Bendrén; [2019]
  Nyckelord :Key words: Denmark; 1890’s; 1900’s; Vilhelm Hammershøi; portrait; self portrait; gaze; Norman Bryson; Griselda Pollock; binary oppositions; Gillian Rose; comparative analysis; formal. Nyckelord: Danmark; 1890-tal; 1900-tal; porträtt; självporträtt; blick; binära motsatser; komparativ analys; formal.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Danish Eye - A study in The Gaze & binary oppositions in four artworks by Vilhelm Hammershøi The following thesis will investigate four paintings by the Danish artist Vilhelm Hammershøi, with a study of portraits from 1890 to 1911. The paintings include two self portraits and two portraits of the artist’s partner, Ida. LÄS MER

 5. 5. Skrämseltaktik eller romantisering? En innehållsanalys av Systembolagets två antilangningsfilmer ”Systrar” och ”Bröder”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Astrid Stahlenius; [2019]
  Nyckelord :Systembolaget; User experience; Användbarhet; Plattformsanvändning; Medieutveckling; Innehållsanalys; Gillian Rose;

  Sammanfattning : 2015 och 2016 publicerades Systembolagets två filmer ”Systrar” och ”Bröder” som antilangningsfilmerriktade mot äldre syskon. Denna studie undersöker vilka utvecklingsmöjligheterdet finns för dessa filmer att utveckla sina spridningsmöjligheter. LÄS MER