Sökning: "Gillian Rose"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden Gillian Rose.

 1. 1. 'The battle never stops' - A discourse analysis of Nerf toy gun advertisements

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Léa-Noémi Huber; [2019]
  Nyckelord :Toy guns; Nerf; Discourse analysis; Militarisation; Masculinity;

  Sammanfattning : This study consists of a discourse analysis of five Nerf toy gun commercials which were aired on US television between 2017 and 2018 and were produced by the international toy gun company Hasbro Inc. Using Gillian Rose’s model of discourse analysis I as a method in combination with discourse theory, theoretical concepts of militarisation and masculinity, the question how militarised masculinity is produced through the discourse of the selected Nerf toy gun commercials has been posed and guided the analysis of this study. LÄS MER

 2. 2. Det danska ögat - En studie i blick och binära motsatser i fyra porträtt av Vilhelm Hammershøi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Angelica Backlund Bendrén; [2019]
  Nyckelord :Key words: Denmark; 1890’s; 1900’s; Vilhelm Hammershøi; portrait; self portrait; gaze; Norman Bryson; Griselda Pollock; binary oppositions; Gillian Rose; comparative analysis; formal. Nyckelord: Danmark; 1890-tal; 1900-tal; porträtt; självporträtt; blick; binära motsatser; komparativ analys; formal.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Danish Eye - A study in The Gaze & binary oppositions in four artworks by Vilhelm Hammershøi The following thesis will investigate four paintings by the Danish artist Vilhelm Hammershøi, with a study of portraits from 1890 to 1911. The paintings include two self portraits and two portraits of the artist’s partner, Ida. LÄS MER

 3. 3. Ett omslag trovärdigt nog att köpas : En kvalitativ studie om gestaltningen av mannen och kvinnan på tidningsomslag till modemagasin

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Jenny Lundberg; [2017]
  Nyckelord :Male gaze; Female Gaze; Gender Theory; Ethos; Manlig blick; Kvinnlig blick; Genusteorin; Etos;

  Sammanfattning : Det finns forskare som menar att medierna är med och skapar vår identitet, därför måste vi ställa oss kritiska till de bilder vi ser. Enligt Gillian Rose ska vi med noggrannhet granska de bilder som exempelvis ett omslag har, för där det finns vissa kriterier vi måste ta hänsyn till. LÄS MER

 4. 4. Visualizing Refugees and Migrants

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Dörffer Hvalkof Sophia; [2016]
  Nyckelord :refugee; visual representation; migrant; race ; racialization; Denmark;

  Sammanfattning : This study explores how the terms ‘refugee’ and ‘migrant’ relate to the visual representation of these individuals and groups in five Danish newspapers. This study is particularly concerned with how the visual representation constructs an ‘us’ and ‘them’ between Danish society and these individuals. LÄS MER

 5. 5. ICTs in Education in Africa

  Master-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Angela Gillian Rose; [2014]
  Nyckelord :Africa; ICTs; Education; Digital Divide; Gender;

  Sammanfattning : .... LÄS MER