Sökning: "Gina From"

Visar resultat 1 - 5 av 31 uppsatser innehållade orden Gina From.

 1. 1. Kvinnors kamp mot hedersrelaterat våld och förtryck : En kvalitativ studie om fyra kvinnors upplevelser av motmakt, frigörelse och upprättelse.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Gina Eriksson; Maria Tømmervold; [2020]
  Nyckelord :Honor-related violence; oppression; honor; women’s oppression; violence; Hedersrelaterat våld; förtryck; heder; kvinnoförtryck; våld;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur fyra kvinnor genom motmakt tog sig ifrån hedersrelaterat våld och förtryck (HVF), hur deras frigörelse såg ut och om de upplevde en känsla av upprättelse. Det var en kvalitativ studie som utgick från fyra självbiografier samt användes en riktad kvalitativ innehållsanalys som metod och centrala teorier som makt, motmakt och skam behandlades. LÄS MER

 2. 2. E-handel eller fysisk handel - det handlar bara om handel. : En kvalitativ studie om hur detaljhandelsföretag kan skapa en enhetlig upplevelse genom implementering av en omnikanalstrategi.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Petronella Lång; Martin Liedholm; [2019]
  Nyckelord :Omni channels; Unitary experience; Digital sales channels; Digital marketing channels; Physical sales channels; Physical marketing channels; Retail; Retail chains.; Omnikanaler; Enhetlig upplevelse; Digitala försäljningskanaler; Digitala marknadsföringskanaler; Fysiska försäljningskanaler; Fysiska marknadsföringskanaler; Detaljhandel; Detaljhandelskedjor.;

  Sammanfattning : Detaljhandeln har förändrats i och med digitaliseringens framfart. Teknikens utveckling tillsammans med en större andel uppkopplade konsumenter innebär nya försäljnings- och marknadsföringskanaler för detaljhandlare. LÄS MER

 3. 3. Femvertising: feminism i syfte att sälja : en undersökning om konsumenters perspektiv på konceptet femvertising

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Tilda Hallencreutz; Agnes Jacobson; [2019]
  Nyckelord :femvertising; feminist advertising; female representation; consumer perspective; consumer culture;

  Sammanfattning : Femvertising is a relatively new concept that describe the use of feminism in advertising. Femvertising aims to both strengthen the image of women and overrule stereotypical representations of women in advertising, whilst at the same time aims to sell products. LÄS MER

 4. 4. Analys av svenska handelsföretags lokala anpassning av produktutbud och marknadskommunikation i Kina - En fallstudie av H&M, IKEA och Gina Tricot

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Olivia Pivén; Sara Svärd; [2018-05-31]
  Nyckelord :Export Strategy; Frugal Innovation; International marketing; Local Adaption; Marketing Communication; Psychic Distance; Retail; Sales Channel.;

  Sammanfattning : China has during the last 50 years developed into becoming the second largest economy in the world. There have been many changes in the global market with an increased globalization. LÄS MER

 5. 5. Internationalization through E-commerce within the Fashion Industry. A case study of Swedish fashion companies’ e-commerce abroad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Nilsson; Melina Amel Sayyah; [2017-08-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : E-commerce has evidently created new ways of conducting business and it could be arguedthat e-commerce has erased all national borders, adding a new dimension to the process of internationalization. The phenomenon of e-commerce is especially visible within the fashion industry. LÄS MER