Sökning: "Gina Tricot"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden Gina Tricot.

 1. 1. "Let's do good"? : En kvalitativ studie av fast fashions hållbarhetskommunikation och generation Zs kritiska blickar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Linnea Fällman; Ida Lindgren; [2022]
  Nyckelord :Generation Z; sustainability communication; fast fashion; greenwashing; critical discourse; participatory culture; NA-KD; Gina Tricot.; Generation Z; hållbarhetskommunikation; fast fashion; greenwashing; kritisk diskurs; deltagarkultur; NA-KD; Gina Tricot.;

  Sammanfattning : Title: “Let’s do good”? – a qualitative study of fast fashions sustainability communication and generation z’s critical view. In recent years, the fast fashion industry has received an abundance criticism for their negative climate impact. LÄS MER

 2. 2. KONSTRUKTIONEN AV EN KARRIÄRKVINNA : Hur har Gina Tricot konstruerat en “karriärkvinna” i sin reklamkampanj "Power suits starring Bianca"?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Isabella Wulff; Alice Malmström; [2022]
  Nyckelord :Representation; Construction; Career woman; Advertising images; Female ideal; Semiotic textanalysis; Career.; Representation; Konstruktion; Karriärkvinna; Reklambilder; Kvinnligt ideal; Semiotisk textanalys; Karriär.;

  Sammanfattning : Varje dag refererar och associerar individer till reklambilder i sin vardag (Fagerström och Nilson, 2008). Syftet med examensarbetet är att undersöka hur Gina Tricot konstruerar en karriärkvinna i sin reklamkampanj Power suits starring Bianca. LÄS MER

 3. 3. Cirkulär ekonomi inom modebranschen En studie över hur svenska fast fashion-företag kan arbeta cirkulärt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lina Sundqvist; Ida Pettersson; [2021-06-30]
  Nyckelord :cirkulär ekonomi; fast fashion; hållbarhet; modebranschen; circular economy; fast fashion; sustainability; fashion industry;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bearbetning och utvinning av resurser har stor påverkan på den biologiska mångfalden. Modeindustrin är en bransch som är mycket resurskrävande och har en stor negativ påverkan på både människor och miljö. LÄS MER

 4. 4. The Role of the Physical Store in an Omnichannel Strategy : A qualitative study of Generation Z in the Swedish fashion industry

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Axel Wedebrand; Charlotta Ödling; [2021]
  Nyckelord :Generation Z; Omnichannel; Physical Store; Customer Journey; Customer Experience; Shopping Behavior; Fashion; Retail; Webrooming; Showrooming; Cross- Channel Freeriding; E-Commerce; Brick-and-Mortar;

  Sammanfattning : The modern retail landscape is experiencing a continuous change due to digitalization. With the growing number of available channels, consumers' consequent behavior within the fashion retail environment are becoming ever more complex. LÄS MER

 5. 5. Hang in there : Hållbara galgar för Gina Tricot

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Maja Olofsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Jag har arbetat i klädbutik i många år och har merän en gång irriterat mig över de befintliga galgarna.Min erfarenhet är att de ofta går sönder, fastnari varandra och kan vara mycket svårhanterade.Även flertalet kunder har uttryckt sin frustrationöver galgarnas bristande kvalitét. LÄS MER