Sökning: "Gionata Tumino"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gionata Tumino.

  1. 1. En kvalitativ studie om bedömningar av akuta matpengar

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

    Författare :Josefine Köhn; Gionata Tumino; [2019-03-13]
    Nyckelord :Discretion; street-level bureaucracy; financial aid; food aid; social work; rule of law;

    Sammanfattning : It is a known fact that divergences in regards to assessments of social assistance in Swedishsocial welfare offices occur. For divergences in assessments we refer to whether applicationsare granted or not, as well as the amount of subsidies. LÄS MER