Sökning: "Giovanni Anna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Giovanni Anna.

  1. 1. Hjälp, mitt barn har diabetes! : En litteraturstudie om föräldrars upplevelse av att ha ett barn med typ 1 diabetes

    M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Anna Grevesmühl; Åsa Di Giovanni; []
    Nyckelord :diabetes; experience; parents; qualitative; diabetes; föräldrar; kvalitativ; upplevelser;

    Sammanfattning : Bakgrund: När föräldrar får reda på att deras barn har en kronisk sjukdom som diabetes väcks många frågor och funderingar. Funderingar om livet här och nu, men också om framtiden. LÄS MER