Sökning: "Giovanni Love"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Giovanni Love.

  1. 1. Pietá av Courtney Love : en jämförelse av motivet hos Giovanni Bellini

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Ylva Persson; [2008]
    Nyckelord :LaChapelle; David; Pietá; Love; Courtney; Bellini; Giovanni; Art History; Konstvetenskap; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : Uppsatsen jämför motivet pietà i David LaChapelles fotografi av Courtney Love med Giovanni Bellinis Pietà. Den diskuterar också två möjliga utgångspunkter till tolkning av Courtney Love Pietà. LÄS MER