Sökning: "Gisela Bohlin"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Gisela Bohlin.

 1. 1. ”Varför lyste hans öron röda?” Appraisal i noveller och textsamtal i svenska som andraspråk

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2021-08-16]
  Nyckelord :Appraisal-teori; narrativ genre; evaluering; andraspråksinlärare; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : I studien analyseras känslor och värderingar i noveller ur en antologi för andraspråksundervisning i syfte att belysa komplexiteten i det språk som andraspråksinlärare möter i narrativa texter. Utifrån begrepp inom appraisal-teorins ramverk har evalueringar i narrativa texter kunnat identifieras, kategoriseras och analyseras. LÄS MER

 2. 2. ”Om man inte kan ämnet blir man bara översättare, inte studiehandledare.” En studie om hur studiehandledare förklarar ord.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Gisela Bohlin; [2019-10-08]
  Nyckelord :Studiehandledning; ordförråd; ordförklaring; översättning; stöttning på modersmål; nyanlända elever;

  Sammanfattning : I skolan är studiehandledare en extra resurs som stöttar nyanlända elevers kunskapsutveckling på deras modersmål. I denna studie undersöks vilka förutsättningar studiehandledare har att förklara och översätta ord, vilka metoder de använder och huruvida det finns en problematik kring översättning och ordförklaring. LÄS MER

 3. 3. Interpreting Autobiographies in English Class - Analyzing How Self is Constructed from Fragmenst of Memories

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Gisela Bohlin; [2012-06-25]
  Nyckelord :autobiography; Scar Tissue; Anthony Kiedis; Critical Approach; English class; analyzing questions; the autobiographical I ; memories;

  Sammanfattning : This essay gives an introduction to the autobiographical genre and provides a set of analyzingquestions which can be used as a guideline when interpreting autobiographies with students.Since autobiographies are considered to be non-fictional and are marketed with the salesargument that an exclusive true life-story will be disclosed, the critical approach will focus onthe concepts of self and truth discussed by modern and postmodern critics. LÄS MER