Sökning: "Gisele Asplund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gisele Asplund.

  1. 1. Män och kvinnor i "full karriär" : Berättelser ur arbetslivet och i karriären

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

    Författare :Moa Renström Hultgren; Malin Löwdahl; [2009]
    Nyckelord :karriär; kvinnor; män; jämställdhet;

    Sammanfattning : Vi har intervjuat sju personer på höga toppositioner i Sverige för att fråga dem omderas syn på hinder, möjligheter och jämställdhet i deras karriärer. Vår urvalsgruppbestår av fyra kvinnor och tre män. LÄS MER