Sökning: "Gisella Davidsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gisella Davidsson.

  1. 1. Att leva med två kulturer : Upplevelser hos andra generationens invandrare

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd; Mälardalens högskola/Hälsa och välfärd

    Författare :Warsan Ali; Gisella Davidsson; [2014]
    Nyckelord :Andra generationens invandrare; språk; kultur;

    Sammanfattning : Andra generationens invandrare slits enligt tidigare studier mellan två kulturella världar och ställs därav inför utmaningen att skapa en fungerande helhet mellan världarna. Syftet med studien var att undersöka vad upplevelsen av att tillhöra två kulturer kan betyda för självbilden hos andra generationens invandrare. LÄS MER