Sökning: "Givarfel"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Givarfel.

 1. 1. Online-instrumentering på avloppsreningsverk : status idag och effekter av givarfel på reningsprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Marcus Ahlström; [2018]
  Nyckelord :Sensor faults; off-set; bias; drift; sensor; instrument; instrumentation; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; activated sludge process; pre-denitrification; wastewater; wastewater treatment; Givarfel; bias; drift; givare; instrument; instrumentering; Benchmark Simulation Model no. 2; BSM2; aktivslamprocess; fördenitrifikation; avloppsvatten; avloppsrening;

  Sammanfattning : Effektiviteten av automatiserade reningsprocesser inom avloppsreningsverk beror ytterst på kvaliteten av de mätdata som fås från installerade instrument. Givarfel påverkar verkens styrning och är ofta anledningen till att olika reglerstrategier fallerar. LÄS MER

 2. 2. Air Leakage Diagnosis in Heavy Duty Truck Engines with EGR and VGT

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FordonssystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FordonssystemTekniska högskolan

  Författare :Josef Dagson; Samuel Nissilä Källström; [2009]
  Nyckelord :Diagnosis; model based; structural methods; residual generation; gas; air leakage;

  Sammanfattning : Scania CV AB is a leading company within development and production of buses, trucks as well as industrial and marine engines.New environmental and safety legislations continuously demand higher quality from the products. An upcoming European legislation, Euro 6, implies that gas leakages from truck engines should be detected while driving. LÄS MER

 3. 3. Ett flervariabelt feldetekteringssystem för övervakning av bärlagertemperaturen i vattenkraftturbiner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Henrik Fredlund; [2004]
  Nyckelord :Faultdetection; bearing; Conwide; system identification; black-box; grey-box; physical modelling; alarm;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis work was to develop an automatic fault detection system for surveillance of bearing temperature in hydropower turbines. The parameters used except the bearing temperature were cooling water temperature and cooling water flow. LÄS MER