Sökning: "Gjutning"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade ordet Gjutning.

 1. 1. Inoculant measurement with thermal analysis

  Master-uppsats, KTH/Materialvetenskap

  Författare :Christopher Armstrong; [2020]
  Nyckelord :Thermal Analysis; Inoculation; Nucleation; Compacted Graphite Iron; CGI; Cast Iron; Material Properties;

  Sammanfattning : Over time the level of inoculant will decrease due to fading and this needs to be compensated bymore additions of inoculant. When casting CGI400 at Scania a one-step method is used, and the inoculant additions are based on the last ladle from the previous oven. LÄS MER

 2. 2. Koncept för ökad bärförmåga hos spännhjul på bandvagn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Erik Sikström; [2020]
  Nyckelord :spännhjul; FEM; gjutning;

  Sammanfattning : Spännhjulen på den av BAE Systems Hägglunds tillverkade midjestyrda bandvagn BvS10 har nått sin belastningsgräns, eftersom vagnens vikt numera uppgår till 16 000 kg. I det här arbetet undersöks om det skulle vara möjligt att tillverka ett hjul dimensionerat för 17 000 kg, utan att ändra hjulets diameter, lagring eller bandstyrning. LÄS MER

 3. 3. Framtidens former  Additiv tillverkning

  Magister-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Hansson; [2020]
  Nyckelord :Additive Manufacturing; Personalization; Potential; Product Development.; Additiv Tillverkning; Individanpassning; Potential; Produktutveckling.;

  Sammanfattning : Nyckeln bakom framgång inom all form av ingenjörskap såväl som produktutveckling inom alla marknader är kapaciteten att tillverka nya och förbättrade produkter. Kraven och behovet av bättre och bättre produkter har medfört en konstant utveckling inom tillverkningssystem från de traditionella metoderna som smidning, borrning och gjutning, till de moderna additiva systemen. LÄS MER

 4. 4. Ankarskenor i byggandet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Bashar Alkrdi; Jonas Lindberg; [2020]
  Nyckelord :Ankarskena; Arbetsmiljö; Installation; Innovation; Incitament; Anchor rail; Work environment; Installation; Innovation; Incentive;

  Sammanfattning : Vårt examenarbete om ankarskenor i byggandet omfattar implementering av en ny teknik i byggandet i form av föringjutna ankarskenor för installationer av VS rör, ventilation, sprinkler och EL. I en allt mer globaliserad värld råder en allt högre konkurrensutsatt marknad, vilket gör att det också ställs högre krav på entreprenörerna inom byggsektorn. LÄS MER

 5. 5. Sprickriskberäkningar med antagna och verkliga produktionsförhållanden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Tor Åkesson; [2020]
  Nyckelord :Betongtemperaturer; temperatursprickor; ConTesT Pro; produktionsförhållanden; töjningar; spänningar; plattramsbro; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet inleds med syfte och frågeställningar samt avgränsningar presenteras. Därefter följer metoddel, teoridel, fältstudie, resultat och analysdel. Arbetet avslutas med en slutsats och förslag till vidare forskning. LÄS MER