Sökning: "Gjyla Makolli"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gjyla Makolli.

  1. 1. Varför blev jag rädd? En litteraturstudie om stickskador och reaktioner därefter

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

    Författare :Anna Olebeck; Gjyla Makolli; [2006]
    Nyckelord :blodexponering; rädsla; blodsmitta; litteraturstudie; reaktioner;

    Sammanfattning : Som sjuksköterska kommer man ofta i kontakt med nålar och olikablodprovtagningar. Dessa provtagningar är inte helt riskfria. Ino m vården finnsdet patienter med olika blodsmittor en sjuksköterska kan bli exponerad för. Idenna litteraturstudie tas upp hepatit B, hepatit C och HIV. LÄS MER