Sökning: "Gläntan Högdalen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gläntan Högdalen.

  1. 1. Förskola i Solna

    Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

    Författare :Mathew Newton; [2016]
    Nyckelord :Preschool in Solna; Gläntan Högdalen; architecture; democratic processes; collaboration; design; equality of access; Förskola i Solna; Gläntan Högdalen; arkitektur; demokratiska; samarbete; formgivning; tillgänglighet;

    Sammanfattning : The following work is an attempt to design a preschool in Solna, just north of Stockholm. The project aimed to design a preschool that was not tailored towards a specific pedagogy, but would be flexible enough to accommodate a broad range of different and ever-evolving pedagogies. LÄS MER