Sökning: "Glasögon konsekvenser"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Glasögon konsekvenser.

 1. 1. Tjejernas missbruk – ett mörkertal

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/JMK; Stockholms universitet/JMK

  Författare :Hanna Brolund; Julia Navrén; [2018]
  Nyckelord :Missbruk;

  Sammanfattning : Av de som använder narkotika är över 40 procent tjejer, men de är bara en tiondel av alla som döms för narkotikabrott. Polisen är medveten om problemet, men har inte verktygen att lösa det. Vi har mött några av de som är en del av mörkertalet. LÄS MER

 2. 2. Människors benägenhet till utrymning vid alkoholpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Malin Björkqvist; Agnes Franzén Broholm; [2018]
  Nyckelord :alkohol; utrymning; kontrollerade försök; bränder i nattklubbar; säkerhet; EyeTrack; etiska aspekter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate how alcohol affects people’s tendency to evacuate. There are many examples of fires in nightclubs where people have been drinking alcohol, and where the number of fatalities became high. To be able to study the effect that alcohol can have on evacuation, laboratory experiments were performed. LÄS MER

 3. 3. Man kan ju inte vara ensam: : En kvalitativ studie om våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Malin Berggren; Maria Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Violence in close relationship; victims of violence; violence; community efforts; våld i nära relation; våldsoffer; våldsutövare; samhällsinsatser;

  Sammanfattning : Våld i nära relation förekommer i alla samhällsklasser. Syftet med studien var att få fördjupad kunskap kring olika samhällsinstansers arbete i närområdet kring våldsutövare och våldsutsatta i våld i nära relation, samt hur de arbetar med att minska våldet. LÄS MER

 4. 4. Compliance vid amblyopibehandling : barns och föräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Lundquist; [2011]
  Nyckelord :Amblyopi; compliance; barn; behandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under första levnadsåren kan ett öga utveckla en synnedsättning beroende på att ögats synintryck hindras, amblyopi, vilket drabbar sex procent av alla barn. Amblyopi behandlas genom korrigering av brytningsfel med glasögon och/eller lappbehandling. LÄS MER