Sökning: "Glass ceiling"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Glass ceiling.

 1. 1. ”VI MÅSTE LEVERERA PÅ MYCKET HÖGRE NIVÅ FÖR ATT ACCEPTERAS” - En studie om kvinnliga chefers förutsättningar i kvinnodominerad respektive mansdominerad kontext

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Josefine Böös; Susanna Malm; [2019-08-29]
  Nyckelord :kvinnligt ledarskap; könade organisationer; homosocialitet;

  Sammanfattning : Sweden is often presented as a role model for other countries regarding democracy and gender equality. However, a horizontal division between the sexes regarding the orientation of education and hence the choice of work, which in turn means that the labor market is severely divided into sexes, is depicted. LÄS MER

 2. 2. Challenges experienced by female executive managers with children - A study of work-life balance, glass ceiling and gender gap within management in Sweden

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Amalia Larsson Hurtig; Kertu-Kadi Kikas; [2019]
  Nyckelord :Leadership; Management; Gender Gap; Glass Ceiling; Work-Life Balance; Executive Women; Networks; Diversity; Sweden; Business and Economics;

  Sammanfattning : Academic research has tried to explain the challenges women in executive positions face in connection to work-life balance, glass ceiling and the gender gap in management. However, these previous studies have been made mainly quantitatively. Therefore, this study aims to go beyond the numbers by using a qualitative research approach. LÄS MER

 3. 3. The diffusion of Gender Policy in Accounting firms : the role of company structure and size

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rami Alfaysal; Emma Andersson; [2019]
  Nyckelord :Diversity; gender equality; Glass ceiling; Audit; Accounting; career; Big Four;

  Sammanfattning : Women have a few managerial positions compared to men in audit and accounting firms. It said that large companies have intentions to increase the number of women accountants in managerial positions. LÄS MER

 4. 4. A comparative study of the glass ceiling effect in Sweden, Great Britain and France : Is there a difference in the glass ceiling effect for women in these three countries and do the level of education and type of workplace matter?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Ellen Fridsén; Victoria Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Glass ceiling; Managerial position; Women; Public sector;

  Sammanfattning : The inequality of the labour market has long been a discussed and studied topic and today we know that women earn less than their comparable male colleagues. Many studies have been conducted to find out if there is a glass ceiling effect for women in the labour market but most of these have used wages as their outcome variable. LÄS MER

 5. 5. "Lilla gumman, du är ändå inte stark" : En studie av hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ashna Anwar; Lovisa Lachonius; [2019]
  Nyckelord :Women; policemen; male dominated; advancement opportunities; glass ceiling; treatment; organization.; Kvinnor; poliser; mansdominerat; avancemangsmöjligheter; glastak; bemötande; organisation.;

  Sammanfattning : ”Snutfitta”, ”du är ändå inte stark”, ”lilla gumman” är bara några av de förekommande meningar som kvinnliga poliser möts av när de arbetar ute i samhället och möter allmänheten. Att vara kvinna i ett traditionellt sätt mansdominerat yrke kan vara svårt både när det gäller hur de blir behandlade och bemötta samt möjligheten att klättra inom organisationen. LÄS MER