Sökning: "Glass cliff"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Glass cliff.

 1. 1. Kvinnliga chefer i byggbranschen : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och arbetslivserfarenheter av byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nadine Ayari; Veronica Al Banna; [2019]
  Nyckelord :Gender roles; gender system; glassceiling; glass elevator; glass cliff; female manager; man dominated; special treatment; segregated labor market; experience;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att fokusera på kvinnor i mansdominerade branscher, i synnerhet inom byggbranschen för att göra en avgränsning. Vi vill se vilka upplevelser kvinnor i en mansdominerad bransch har kring ledarskap bland män. LÄS MER

 2. 2. Revealing the life above the ceiling - A study of the glass cliff in Sweden

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Beata Enwall; Bruno Wisniewski; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; CEO appointments; Company performance;

  Sammanfattning : We study the correlation between company performance and the selection of gender in 236 CEOs appointments in Sweden over the years 2005-2016. We seek to investigate whether the "glass cliff" is prevalent in Sweden, a phenomenon which states that female leaders are appointed to leadership positions associated with higher risk of failure to a larger extent than men. LÄS MER

 3. 3. Female directors relationship to financial performance. : A study of female directors impact on financial performance and the presence of "glass cliff" in Sweden.

  Master-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Oscar Ahlden; Felix Kollberg; [2018]
  Nyckelord :Female representation; Gender diversity; performance measurement; Glass cliff ;

  Sammanfattning : Gender diversity within the boardroom is an important theme in the research of corporate governance. The lack of female directors during recent years have raised attention where the prejudice against women have been a central theme. Especially, in a gender egalitarian country as Sweden. LÄS MER

 4. 4. Kvinnor som ledare inom industriföretag : - En studie om hur kvinnor kan ta sig till  ledande positioner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Evelina Ljungman; Agnes Åström; [2014]
  Nyckelord :”female leaders”; ”glass cliff”; ”women in industry”; “women in top positions”; ”kvinnligt ledarskap”; ”glastak”; ”kvinnor i industrin”; ”kvinnor i toppositioner”;

  Sammanfattning : SammanfattningSammanfattning - ”Hur kvinnor ska lyckas ta sig fram i en mansdominerad bransch”Datum:  2014-05-27Nivå:  Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 ECTSInstitution:  Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, EST,  Mälardalens HögskolaFörfattare:  Evelina Ljungman Agnes Åström 910906  901118Titel: ”Hur kvinnor ska lyckas ta sig fram i en mansdominerad bransch”Handledare: Angelina SundstömNyckelord: ”kvinnligt ledarskap”, ”glastak”, ”kvinnor i industrin”, ”kvinnor i toppositioner”Frågeställning: Hur arbetar industriföretaget Scania för att få in fler kvinnor i ledande positioner?Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva hur företag inom en mansdominerad bransch kan arbeta för att få in en högre andel kvinnliga ledare.Metod: Denna undersökning har utgått från en deduktiv ansats med en kvalitativ metod. LÄS MER

 5. 5. Kvinnor som ledare inom industriföretag : En studie om hur kvinnor kan ta sig tillledande positioner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Agnes Åström; Evelina Ljungman; [2014]
  Nyckelord :female leaders; glass cliff; women in industry; women in top positions; kvinnligt ledarskap; glastak; kvinnor i industrin; kvinnor i toppositioner;

  Sammanfattning : Research question: How does the industrial company Scania work to get more women in leadership positions?Purpose: The purpose of this work is to describe how companies in a male-dominated industry can work to get a higher share of female leaders.Method: This survey was based on a deductive approach with a qualitative method. LÄS MER