Sökning: "Glass on metal"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Glass on metal.

 1. 1. Enamelled steel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Johannes Postlmayr; [2021-01-05]
  Nyckelord :Enamelled Steel; Glass on metal; Enamel; Emaille; Emalj; Enamelware; Kitchenware; Householdware; Hollowware; Public health; Lead-poisoning; Industrial Revolution; Design; Functionalism; Gestaltung; Gestaltning; Contemporary Sculpture; Applied craft; Object art; CAD; CNC water-jet cutting; Augmented reality;

  Sammanfattning : This exam project is about a material that developed with the rise of the industrial revolution, became almost obsolete in recent decades, and that I now use in the field of applied art, craft, and design.Enamelled steel is a material mostly known for its use in domestic kitchenware and colourful road and advertising signs. LÄS MER

 2. 2. Abode - Memories of houses

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Carina Fogde; [2020-07-09]
  Nyckelord :House; Louise Bourgeoise; Chaharu Shiota; Chaharu Shiota; Efva Lilja; Margaretha Rossholm Lagerlöf;

  Sammanfattning : My exam work is based upon the process of forming Metal, from a concept to finished form, my purpose was to find new ways in my working method and highlight the process, in the theme of Abode- memories from houses. I have focused on the texture of my house and the body of the house. LÄS MER

 3. 3. Avfallshantering i Stockholms skärgård : En studie i Värmdö kommun

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Anna Hallberg; Emma Östlund; [2020]
  Nyckelord :Waste management; waste management system; archipelago; Avfallshantering; avfallssystem; skärgård;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att utvärdera det befintliga avfallssystemet på de kärnöar som benämns i den Regionala Utvecklingsplanen för Stockholmsregion (RUFS 2050) tillhörande Värmdö kommun, en skärgårdskommun öster om Stockholm. Ett hållbarhetsperspektiv ligger till grund för kartläggningen av området och innefattar aspekter som social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet vilket genomsyrar hela rapporten. LÄS MER

 4. 4. Digital Design Flow Techniques and Circuit Design for Thin-Film Transistors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Suman Balaji; [2020]
  Nyckelord :Digital design flow; Circuit design; Thin-film transistors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Thin-Film Transistor (TFT) technology refers to process and manufacture transistors, circuits, Integrated circuits (ICs) using thin-film organic or metal-oxide semiconductors on different substrates, such as flexible plastic foils and rigid glass substrates. TFT technology is attractive and used for applications requiring flexible, ultrathin ICs to enable seamless integration into devices. LÄS MER

 5. 5. Recyclability by Design for Multilayer Plastic Flexible Packaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Förpackningslogistik

  Författare :Sonika Singh; [2020]
  Nyckelord :Recyclability by design; multilayer flexible packaging; PE; PP; plastic recycling; circular plastic economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Various recyclability by design (RBD) guidelines for multilayer plastic flexible packaging (MPFP) were assessed for consistency among parameter values. 9% consistency was observed, which is on the lower end of devised consistency scale. LÄS MER