Sökning: "Glastak"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade ordet Glastak.

 1. 1. Kvinnor i mansdominerade organisationer - Kvinnors möjligheter samt hinder att ta sig till ledande positioner

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Frida Kvarnström; Amanda Tallavaara Lind; [2020]
  Nyckelord :Organizational structure; leadership; glass ceiling; gender; homosociality and;

  Sammanfattning : Despite a decreased gender segregation in the labor market, the difference between women and men's opportunities to reach managerial positions remains. Men tend to claim higher positions in the hierarchy, which results in difficulties for women to reach managerial positions in maledominated organizations. LÄS MER

 2. 2. Det kan alltid bli bättre! : En kvalitativ studie om kvinnliga anställda i en mansdominerad bransch

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Smedro Younan; Chris Müller; [2019]
  Nyckelord :organizational culture; equality; glass ceiling; discrimination; male-dominated industry; woman; organisationskultur; jämställdhet; glastak; diskriminering; mansdominerad bransch; kvinnor;

  Sammanfattning : Statistik visar att kvinnor befinner sig i en tydlig minoritet inom byggbranschen som ofta associeras med män vilket den manliga dominansen även bekräftar. Dock leder detta ofta till en diskussion om jämställdheten inom branschen. LÄS MER

 3. 3. "Lilla gumman, du är ändå inte stark" : En studie av hur kvinnliga poliser upplever att de blir bemötta av samhället.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Ashna Anwar; Lovisa Lachonius; [2019]
  Nyckelord :Women; policemen; male dominated; advancement opportunities; glass ceiling; treatment; organization.; Kvinnor; poliser; mansdominerat; avancemangsmöjligheter; glastak; bemötande; organisation.;

  Sammanfattning : ”Snutfitta”, ”du är ändå inte stark”, ”lilla gumman” är bara några av de förekommande meningar som kvinnliga poliser möts av när de arbetar ute i samhället och möter allmänheten. Att vara kvinna i ett traditionellt sätt mansdominerat yrke kan vara svårt både när det gäller hur de blir behandlade och bemötta samt möjligheten att klättra inom organisationen. LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga chefer i byggbranschen : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser och arbetslivserfarenheter av byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nadine Ayari; Veronica Al Banna; [2019]
  Nyckelord :Gender roles; gender system; glassceiling; glass elevator; glass cliff; female manager; man dominated; special treatment; segregated labor market; experience;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att fokusera på kvinnor i mansdominerade branscher, i synnerhet inom byggbranschen för att göra en avgränsning. Vi vill se vilka upplevelser kvinnor i en mansdominerad bransch har kring ledarskap bland män. LÄS MER

 5. 5. En lovande karriär eller hotande barriär? En studie om glastaket på universitetsnivå

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elin Holgersson; Alma Andersson Bergill; [2019]
  Nyckelord :glastaket; stereotyphot; self-efficacy; chefsposition; inkomstnivå; jämställdhet; glass ceiling; stereotype threat; manager position; income level; equality; Social Sciences;

  Sammanfattning : I Sverige har kvinnor högre utbildningsnivå än män samt är i klar majoritet bland universitetsstudenter. Trots detta är kvinnor i tydlig minoritet på arbetslivets topp. När studierna är klara och arbetslivet tar vid skiftar dominansen. LÄS MER