Sökning: "Glesbygd"

Visar resultat 1 - 5 av 140 uppsatser innehållade ordet Glesbygd.

 1. 1. Psykologers beskrivning av etiska dilemman och förberedelse inför arbete i glesbygd

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Emelie Åkesson; [2021-02-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet för uppsatsen var att undersöka vilka yrkesetiska dilemman som psykologer i Sverige stöter på i sitt arbete i glesbygd, samt hur de förberetts för att hantera dessa dilemman genom utbildning. Fem primärvårdspsykologer som arbetade och bodde i glesbygd deltog. Semistrukturerade intervjuer genomfördes som videosamtal. LÄS MER

 2. 2. Det nya kontorslandskapet bland fjällvidderna : Kan distansarbete bli glesbygdens räddning?

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Matilda Johansson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshus; Glesbygd; Distansarbete; Migration; Mobilitet; Landsbygdsutveckling;

  Sammanfattning : The rural municipalities in the mountain areas of northern Sweden has for a many years experienced an out-migration of people in working age witch have led to an older populationand a smaller source of taxes. In addition of these municipalities with a lot of tourists and second home tourists have periods of the year when they have a population that is a lot larger then they have capacity for. LÄS MER

 3. 3. Socialt hållbar fysisk miljö på glesbygden

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Lovisa Nilsson; Frida Jarnebrink; Gabriella Lilljeqvist; [2021]
  Nyckelord :Keywords: social sustainability; physical environment; sparsely populated areas; place of relocation; residential area; urban development; green area. ; Social hållbarhet; fysisk miljö; glesbygd; utflyttningsort; bostadsområde; stadsutveckling; grönområde;

  Sammanfattning : There are more people in rural areas today that will relocate to a bigger city and the urban areas are increasing towards this negative development. Cities will be overcrowded in the future, meanwhile the population in sparsely populated areas decreases. LÄS MER

 4. 4. Arbetsrelaterad stress i prehospital akutsjukvård - : Ambulanssjuksköterskors upplevelser och hantering.

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Tove Wennberg Forsberg; Linnéa Wittlock; [2021]
  Nyckelord :Ambulanssjuksköterska; arbetsmiljö; stress; upplevelse; hantering; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Många ambulanssjuksköterskor upplever att kraven på dem stiger samt att arbetsrelaterad stress ökar allt mer. Ambulanssjuksköterskor måste ha kunskap inom många områden och samtidigt bedriva en patientsäker vård. Arbetsmiljön upplevs i många lägen bristfällig och har betydelse för upplevelsen av arbetsrelaterad stress. LÄS MER

 5. 5. Stadens syn på landet : Porträttering av landsbygd och glesbygd i Dagens Nyheter 2019

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Rebecka Svenberg; [2021]
  Nyckelord :Constructivism; Otherness; Discourse; Discourse analysis; Rural and urban; Urban norm; Dagens Nyheter; Konstruktivism; Andrafiering; Diskurs; Diskursanalys; Land och stad; Urban norm; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka den urbana normen i Stockholmsfokuserad nyhetsmedia. De frågeställningar som ligger till grund för studien är: Hur porträtteras landsbygd och glesbygd i en dagstidning med Stockholmsfokus? Kring vilka teman framställs landsbygd och glesbyd? Hur uttrycks relationen mellan land och stad? 41 artiklar har sorterats utifrån tema, nyhetens laddning, porträttering och utifrån om landsbygd nämns i relation till staden. LÄS MER