Sökning: "Glière"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Glière.

  1. 1. Att imitera sig till musikaliska uttrycksmedel

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Anton Johansson; [2020-09-22]
    Nyckelord :valthorn; Glière; imitation; interpretation;

    Sammanfattning : This essay explores imitation as a method for developing means of interpretative expression. The experiments made are based around the 1952 recording of Reinhold Gliéres Horn Concerto in B-flat Op.91 by Valeriy Polekh. By imitating chosen parts of Polekh´s playing valuable insights about interpretation were gained and new techniques were learned. LÄS MER