Sökning: "Glidande Medelvärde"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Glidande Medelvärde.

 1. 1. Anomaly Detection in Streaming Data from a Sensor Network

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Egill Vignisson; [2019]
  Nyckelord :Anomaly Detection; Sequential Data; Semi-supervised Learning; Recurrent Neural Network; Applied Mathematics; Anomalidetektion; sekventiell data; halv-övervakad maskininlärning; återkommande neuralt nätverk; tillämpad matematik.;

  Sammanfattning : In this thesis, the use of unsupervised and semi-supervised machine learning techniques was analyzed as potential tools for anomaly detection in the sensor network that the electrical system in a Scania truck is comprised of. The experimentation was designed to analyse the need for both point and contextual anomaly detection in this setting. LÄS MER

 2. 2. Oljederivat en möjlighet på de finansiella marknaderna, men till vilket pris? : En handelsstrategi baserad på glidande medelvärde och korrelation

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Magnus Lindqvist; Gabriel Shimekaw; [2017]
  Nyckelord :Handelsstrategi; oljederivat; finansiella; korrelation; teknisk analys;

  Sammanfattning : Within the financial market, there are several issues emerging. One of them is the problem with earning money due to the market being prospective. On these markets there are various tools which can be used to predict how the prices will move in the future. LÄS MER

 3. 3. Ger nyintroducerade bolag riskjusterad överavkastning på kort sikt?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Forsting; Gustav Markström; [2016-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker om någon riskjusterad överavkastning (alfa) kan erhållas genom att systematiskt investera i börsnoteringar genom att köpa vid första handelsdags stängning och sälja vid stängning en månad (21 handelsdagar) senare. Ämnet följer av tidigare forskning som visat på underprissättning av teckningskursen för börsnoteringar på olika marknader runtom i världen. LÄS MER

 4. 4. Effektiv lagerstyrning med AHP och tvådimensionell artikelklassificering : En fallstudie på Permobil AB, Timrå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

  Författare :Erik Andersson; [2016]
  Nyckelord :Inventory management; forecast; ABC-classification; AHP; layout; material flow.; Lagerstyrning; prognoser; artikelklassificering; AHP; layout; materialflöde;

  Sammanfattning : Costs related to inventory are usually a significant amount of the company’s total assets. Despite this, companies in general don’t pay a lot of interest in it, even if the benefits from effective inventory are obvious when it comes to less tied up capital, increased customer satisfaction and better working environment. LÄS MER

 5. 5. Prediktion av matchresultat i engelska Premier League

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Billy Palmberg; [2015]
  Nyckelord :Prediktion; ARMA; ARIMA; Exponentiell utjämning; Kellys formel; Thin Plate Spline; Premier League; Fotboll; Odds; Betting;

  Sammanfattning : Att i förväg försöka förutsäga vilket lag som kommer vinna i en fotbollsmatch har nog de flesta försökt sig på någon gång. Att gissa och att faktiskt försöka att analysera båda lagens förutsättningar är två väldigt olika metoder att komma fram till sitt resultat. LÄS MER