Sökning: "Glimmingehus"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Glimmingehus.

 1. 1. Skärvor av Glimmingehus sociala status. Glasfynden berättar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Lisa Nylén; [2018]
  Nyckelord :Glimmingehus; Glimminge; borg; storgods; Skåne; glasföremål; glasfynd; glasskärvor; dryckeskärl; vallgrav; stratigrafisk kontext; medeltiden; renässansen; social status; adel; historisk arkeologi; History and Archaeology;

  Sammanfattning : A part of the project of transforming the worn down medieval fortress Glimmingehus into a tourist attraction for the people of the 20th century, was to dig out the once filled in moat surrounding it. This very labour intensive project did not only result in a nostalgic atmosphere but also a large amount of fairly well preserved finds, since the moat had once been used as a rubbish dump. LÄS MER

 2. 2. Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Eliasson; [2017]
  Nyckelord :historisk trädgård; medeltida trädgård; trädgårdsrekonstruktion; trädgårdsarkeologi;

  Sammanfattning : Det här arbetet har undersökt hur en trovärdig historisk trädgård skulle kunna implementeras i museiverksamheten vid Glimmingehus, som är en medeltidsborg i högreståndsmiljö på Österlen i Skåne. Uppsatsen börjar med att sätta Glimmingehus i sin historiska kontext. LÄS MER

 3. 3. Som en vacker tavla : reenactment på den museala arenan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Anna Lönnaeus; [2014]
  Nyckelord :Re-enactment; living history; museum; Bourdieu; authenticity; immersion; the post-modern museum; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to see how re-enactment groups in Sweden are integrated in the museum context, environment and activities and what purposes the re-enactment associations and museums have with the performances at the museum. The study also focuses on the relationships between museum and re-enactors and the re-enactors experiences with museums. LÄS MER

 4. 4. Svaneholms slott : tillkomst och förändring under dansk senmedeltid och renässans

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Staffan Löfberg; [2010]
  Nyckelord :Svaneholms slott; Skåne; arkitekturhistoria; byggnadsarkeologi;

  Sammanfattning : Tidigare kringgärdad av vallgrav ligger Svaneholms slott vid en liten sjö i Skåne. Tre av defyra längorna är kvar från danskt 1500-tal. Den fjärde tillkom vid sekelskiftet 1700, efter atten äldre på samma plats nedrivits till grunden. LÄS MER

 5. 5. "Jens Holgerß af Glimynge" Om en borgbyggares intentioner

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Historisk arkeologi

  Författare :Sara Lind; [2007]
  Nyckelord :Glimmingehus; Borgar; Sverige; Medeltiden; Medieval history; Medeltidens historia; History and Archaeology;

  Sammanfattning : Glimmingehus is one of the most well preserved medieval castles in Sweden. This essay examines why it was built ? what were the intentions of the Lord, Jens Holgersen? Even though we?ll never be able to ask him, the answer to the question ?why?? can give us an insight of how a man of his position thought in the Late Medieval time. LÄS MER