Sökning: "Global Reporting Initiative"

Visar resultat 1 - 5 av 168 uppsatser innehållade orden Global Reporting Initiative.

 1. 1. Hur redovisas miljöpåverkan? En studie om svenska tillverkningsföretags, inom plast- och klädindustrin, hållbarhetsredovisning enligt Global Reporting Initiative:s miljöindikatorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Larsson; Jennifer Liljebjörn; [2019-02-12]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Global Reporting Initiative; miljöredovisning; plastindustri; klädindustri.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Klimathot är något som idag är problem världen över. Den negativa miljöpåverkan sker på grund av oss människor och bakom den mänskliga miljöpåverkan finns industrier som tillverkar de produkter som konsumeras världen över. LÄS MER

 2. 2. Jämförbarhet i hållbarhetsrapporten och dess samband med företagens branschtillhörighet och styrelsens könsfördelning : En kvantitativ studie av företag på Stockholmsbörsen Large Cap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Elin Pettersson; Jessica Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Comparability; Sustainability reporting; Industry; Board diversity; Performance indicators; Level of completeness; Mandatory sustainability reporting; Global Reporting Initiative; Jämförbarhet; Hållbarhetsrapportering; Branschtillhörighet; Styrelsens könsfördelning; Resultatindikatorer; Utförlighetsnivå; Hållbarhetslagen; Global Reporting Initiative GRI ;

  Sammanfattning : Jämförbarhet i hållbarhetsrapporten är en nödvändighet för att informationen ska vara användbar för användarna. För att främja jämförbar information ska svenska företag följa hållbarhetslagen som bygger på EU-direktivet om hållbarhetsrapportering. LÄS MER

 3. 3. Through Output Effectiveness of Private Transnational Governance Regime, to Evaluating Environmental Corporate Sustainability Reporting According to the Global Reporting Initiative

  Master-uppsats, Lunds universitet/Centrum för öst- och sydöstasienstudier

  Författare :Lundberg Elvis; [2019]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; Environmental Sustainability Reporting; Global Governance; Global Reporting Initiative; Governance Effectiveness; Private Transnational Governance Regime; Social Sciences;

  Sammanfattning : The increasing adherence to self-regulatory behaviour of Multinational Enterprises under Private Transnational Governance Regimes has been viewed as a step in the right direction in the improvement of Corporate Sustainability Reporting. Hence, I investigate the output effectiveness of Global Reporting Initiative (GRI), environmental corporate sustainability reporting practices in accordance with the GRIS (GRIS) with a set of mixed methods and Benchmarking Scoring System. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : En kvalitativ studie om begriplighet, användbarhet och relevans av en hållbarhetsrapport ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Jennifer Höök; Merna Issak; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reports; Global Reporting Initiative; employee; understanding; usefulness; relevance.; Hållbarhetsrapport; Global Reporting Initiative; medarbetare; begriplighet; användbarhet; relevans.;

  Sammanfattning : Title: Sustainability accounting - A qualitative study about the understanding, usefulness and relevance of sustainability reporting based on an employee perspective. Problematization: There has been previous research about sustainability reporting through an external point of view. LÄS MER

 5. 5. Svenska börsbolags val av ramverk ihållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Lucas Jansson; Linn Lindén; [2019]
  Nyckelord :sustainability reporting; frameworks; hållbarhetsredovisning; hållbarhetsrapport; ramverk; standarder;

  Sammanfattning : År 1992 gick startskottet för att hållbarhet skulle bli företags skyldighet utifrån tidigare sattaglobala hållbarhetsmål. Detta medförde en diskussion om hur hållbarhet skulle rapporteras.Inte förrän 25 år senare anammas detta som ett lagkrav för större företag i Sverige. LÄS MER