Sökning: "Global hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden Global hälsa.

 1. 1. Effekt av medelhavskost i jämförelse med habituell kost eller low-fat, high-complex carbohydrate diet på mängden Faecalibacterium prausnitzii i tarmmikrobiotan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Jessica Hansson Catenot; Louice Spjuth; [2021-08-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractTitle: Effect of Mediterranean diet compared to habitual diet or low-fat, high-complex carbohydrate diet on the amount of Faecalibacterium prausnitzii in the intestinal microbiota.Author: Louice Spjuth and Jessica Hansson CatenotSupervisor: Klara SjögrenExaminer: Anna WinkvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: May 25, 2021Background: Mediterranean diet consists of a high proportion of fruits, vegetables, fish, seafoods, white meats, monounsaturated and polyunsaturated fats. LÄS MER

 2. 2. Anestesisjuksköterskans roll inom global hälsa

  Magister-uppsats,

  Författare :Susanna Larsson; Frida Söderström; [2021-05-24]
  Nyckelord :Global hälsa; Anestesisjuksköterskor; Icke statliga organisationer; Kvalitativ innehållsanalys; Transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: The lack of surgical and anesthetic care in the world is great, but in many countries, where surgery however is performed, the nurse anesthetist is the occupational group that performs the majority of anesthesia. Increased participation of nurse anesthetists in non-governmental organizations is considered to lead to a positive impact on global health but there is a lack of knowledge about how the nurse anesthetists experience their role within global health. LÄS MER

 3. 3. Kunskaper och erfarenheter för att främja hälsa hos patienter med ett drogmissbruk : Ur sjuksköterskors perspektiv

  M1-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Kinora Kino; [2021]
  Nyckelord :attitudes; drug abuse; experiences; knowledge; meetings and nurses;

  Sammanfattning : Background: Drug abuse is a global health problem and it's growing every day. Patients with a drug addiction leap a higher risk at hospitals because of their background history, patients are stigmatized as manipulative, shameful, aggressive and violent. LÄS MER

 4. 4. HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAPS BIDRAG TILL HÅLLBAR UTVECKLING : En studie om årskurs 9 elevers engagemang och förändringsbeteende i Skåne

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

  Författare :Viola De Carlo; Chatarina Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Home Economisc; Suistainable Development; grade 9th; County of Skåne; Hem- och konsumentkunskap; hållbar utveckling; årskurs 9; Skåne; handlingskompetens; familjepåverkan; förändringsbeteende;

  Sammanfattning : Bakgrund Agenda 2030 för hållbar utveckling (HU) är den största utmaningen för mänskligheten och Sverige har valt att ha en ledande roll i detta arbete. Undervisning för HU är ett sätt att arbeta för att nå en del av de globala målen och läroplanen för Hem- och Konsumentkunskap (HK) omfattar HU i dimensionerna hälsa, ekonomi och miljö. LÄS MER

 5. 5. Personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2 : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Nadima Abdollahi; [2021]
  Nyckelord :Type 2 diabetes; Experiences; Person; Nurse; Diabetes typ 2; Upplevelser; Person; Sjuksöterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kanleda till en rad farliga komplikationer. Diabetes typ 2 är ett globalt hälsoproblem och en långtidssjukdom vilket kan medför allvarliga konsekvenser för individen samt enorma kostnader för samhället. LÄS MER