Sökning: "Global kris"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Global kris.

 1. 1. Hur har en kris som coronapandemin påverkat Sjunde AP-fondens riskhantering?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnéa Falkenström; Sebastian Kihlman; [2021-02-24]
  Nyckelord :Sjunde AP-fonden; riskhantering; coronapandemin; finanskrisen 2008; diversifiering; marknadsrisk;

  Sammanfattning : Coronapandemin är idag högaktuell och innebär stora konsekvenser för bland annat världsekonomin.Något som blir extra viktigt under en sådan kris men även under andra finansiella kriser ärriskhantering. Fondbolag arbetar dagligen med risk och påverkas därför mycket av en kris sommedför negativa konsekvenser för världsekonomin. LÄS MER

 2. 2. Konsekvenser i Pandemins spår - Har efterfrågan på kontorslokaler förändrats?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustav Ingvaldsson; [2021]
  Nyckelord :Efterfrågan; Marknadsanalys; Kontor; Covid-19; 4Q-modellen; Global kris; Urban ekonomi; Fastighetsvärdering; Coworking; Hemarbete; Demand; Market Analysis; Office Space; 4-Quadrant Model; Global Crisis; Urban Economics; Real Estate Valuation; Remote Work; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Since the outbreak of the pandemic early 2020, the world has experienced disruptive change in many of its foundations. Privileges as free movement, the freedom of assembly and simply being able to go to the movies have been replaced by strict local and national policies, limiting humans and companies. LÄS MER

 3. 3. Klimatarbetets effekter på företagets lönsamhet : En studie om uppfattningar bland svenska företag

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Emy Jensen Cartolano; [2021]
  Nyckelord :Environmental performance; profitability; the effects of environmental performance; environmental performance and corporate profitability; corporate environmental performance ; Klimatarbete; lönsamhet; klimatarbetets effekter; klimatarbete och företags lönsamhet; företags klimatarbete;

  Sammanfattning : Industrin gör att samhället utifrån det ekonomiska system som det verkar i, fungerar. På samma gång står industrin för stora delar av de växthusgasutsläpp som värmer upp jorden och den globala kris som det innebär. LÄS MER

 4. 4. En sjukhusmottagnings hantering av ledarskap under Covid-19 : Med fokus på chefer och medarbetares uppfattning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Denise Engelbrektsson; Emelie Magnusson; [2021]
  Nyckelord :Leadership; change; employees; communication; crisis management; public sector; shared leadership; Covid-19; pandemic; Ledarskap; förändring; medarbetare; kommunikation; crisis management; offentlig sektor; delat ledarskap; Covid-19; pandemi;

  Sammanfattning : Att vara ledare inom den offentliga sektorn vid en mottagning på ett akutsjukhus mitt under en rådande pandemi skapar svårigheter. Då arbetet måste fortsätta fungera som vanligt i organisationen, trots den stora globala spridningen av Covid-19-viruset. LÄS MER

 5. 5. Mapping Sweden’s regional food strategies : An analysis of resilience and food security

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Amanda Stenberg; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Global changes such as climate change and population growth, and unexpected shocks and stresses such as natural disasters, and economic and political crises, are factors leading to an increased pressure on the food system. In order to approach these issues, the concept of resilience may be used, looking at how well the system is able to withstand and adapt to changes over time and provide food security during such crises. LÄS MER