Sökning: "Global risk appetite index"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Global risk appetite index.

  1. 1. Studie av Global Risk Appetite Index : Hur kan det användas för att förbättra trendföljande strategier?

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :David Holst; Anton Norberg; [2016]
    Nyckelord :Global risk appetite index; GRAI; sentiment index; trend following model; Global risk appetite index; GRAI; riskaptitsindex; sentiment index; trendföljande strategi;

    Sammanfattning : Ett vanligt förekommande problem för investerare som använder trendföljande strategier är att de ofta hamnar felpositionerade när en trend tar slut. I den här studien visas hur ett riskaptitsindex, Global Risk Appetite Index (GRAI), kan användas för att förutspå dessa trendbrott och på så sätt förbättra trendföljande strategiers prestation. LÄS MER