Sökning: "Globala hållbarhetsmålen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Globala hållbarhetsmålen.

 1. 1. Företag och hållbarhetschefen - vilken funktion har de globala målen och Agenda 2030?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Hanna Bratic; Caroline Ferning; [2018-06-29]
  Nyckelord :Globala hållbarhetsmålen; Hållbarhetschef; Globala målen; Hållbarhetsavdelningen; Hållbar utveckling; Kommunikation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför stora globala utmaningar. Koldioxidutsläppen förväntas öka och ekosystem och dess tjänster är hotade på grund av överexploatering till följd av mänsklig påverkan, vilket i sin tur leder till ökad fattigdom. LÄS MER

 2. 2. Redovisningens väg mot hållbar utveckling En studie av de 17 globala hållbarhetsmålens inverkan på hållbarhetsredovisningen inom kläd- respektive energiindustrin

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ellen Rohlén; Maria Zetterberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; globala målen; hållbar utveckling; redovisning; Agenda 2030; CONI-modellen; innehållsanalys;

  Sammanfattning : Bakgrund: I september 2015 antog FN:s medlemsländer 17 frivilliga globala hållbarhetsmål vilka ämnar adressera samtliga dimensioner av hållbar utveckling. Följaktligen ligger det i allmänhetens intresse att förstå hur företag arbetar med hållbarhetsmålen, och ett sätt för företag att kommunicera detta är genom hållbarhetsredovisning. LÄS MER

 3. 3. Integrating sustainability aspects into the business development processes of Hemfrid

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Adam Engström; [2018]
  Nyckelord :Sustainability; Business development; SDGs; Sustainability model; Environmental sustainability; Economic sustainability; Social sustainability;

  Sammanfattning : Sustainability is becoming more of a strategic tool in many companies today and will become even more important in the future. Hemfrid is today looking at many new business areas and has realized the importance of including sustainability in its new businesses. LÄS MER

 4. 4. Using the Sustainable Development Goals to Facilitate Comprehensive Planning : A mapping of interlinkages between the targetsof Agenda 2030 and seawater desalination in Agadir, Morocco

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Douglas Lindén; Linnéa Nyman; [2018]
  Nyckelord :Water; Morocco; Agriculture;

  Sammanfattning : Freshwater scarcity is an issue with multiple origins, currently affecting a major part of theearths' population. Rapid urbanization, intensive agriculture, people growth and overconsumption leads to stress on freshwater resources; a concern that is expected to increase inthe future due to the impacts of climate change. LÄS MER

 5. 5. Innehållsanalys av cykelplaner med ett jämställdhetsperspektiv : En granskning av sex svenska kommuner

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Anette Karlsson; Mimmi Lasses; [2018]
  Nyckelord :Gender equality; content analysis; abduction; bicycle transportation plan; sustainable development; social sustainable society; Jämställdhet; innehållsanalys; abduktion; cykelplaner; hållbar samhällsutveckling; socialt hållbart samhälle;

  Sammanfattning : Genom integrering av jämställdhet kan medborgarnas intressen och rättigheter tillgodoses och beaktas. Ett jämställdhetsperspektiv är ett brett begrepp och fångar in flera olika aspekter och bidrar till ökad social hållbarhet. LÄS MER