Sökning: "Globala livsmedelssystem"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Globala livsmedelssystem.

 1. 1. Blue biotechnology : its role in the future of food

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Molecular Sciences

  Författare :Andrea Lundh; [2020]
  Nyckelord :Aquaculture; blue biotechnology; aquatic resources; SDG; sustainable development goals; blue growth; zero hunger; food security; agenda 2030;

  Sammanfattning : To provide healthy food and livelihoods to a growing population on Earth, while environmental issues becoming more adverse, as well as climate change becoming more critical, is one of today’s greatest challenges. By 2015 the United Nations come up with 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) to tackle global challenges as poverty, global hunger, climate resilience, population growth control, achieving food security, and promotion of sustainable agriculture. LÄS MER

 2. 2. Fångade i ett plastnät : en studie om matsvinn från apelsiner

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Caroline Malthed; [2020]
  Nyckelord :livsmedelsbutiker; butikssvinn; citrusfrukter; blodapelsiner; livsmedelsförpackning;

  Sammanfattning : Världens befolkning beräknas år 2050 uppgå till 9,7 miljarder människor vilket kommer att ställa höga krav på ett säkert livsmedelssystem som kan leverera mat på ett hållbart sätt. Samtidigt slängs idag cirka 1,3 miljarder ton livsmedel i världen vilket utgör en tredjedel av all mat som produceras. LÄS MER

 3. 3. Community Supported Agriculture - En studie om konsumenters motivationer och barriärer till medlemskap

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Diana Tocu; Fatima Kaziy; [2020]
  Nyckelord :Community Supported Agriculture; Globala livsmedelssystem; Lokala livsmedelssystem; Andelsjordbruk; Andelsägare; Theory of Planned Behavior; SWOT;

  Sammanfattning : I det industrialiserade globaliserade livsmedelssystemet ligger en paradox: tillgången till prisvärda livsmedel och den ökande livsmedelsproduktionen har resulterat bland annat i landrubbningar, hunger och matbrist, fetma, och sist men inte minst miljöpåverkan som hotar själva resurserna som livsmedelsproduktionen beror på. Flera alternativa livsmedelssystem har dykt upp som en respons till denna utveckling, varav Community Supported Agriculture (CSA). LÄS MER

 4. 4. Att ta maten närmare människan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jens Almqvist; [2017]
  Nyckelord :lokalt; livsmedelssystem; Konsumtionssamhälle; mat; matarbetare; mikromotstånd; motstånd; Social Sciences;

  Sammanfattning : Tilltagande rationalisering och globalisering har gjort mat till en handelsvara som följer varans logik i konsumtionssamhället. Studien undersöker hur maten och människans relation till mat förändras som en följd av ett rationaliserat livsmedelssystem. LÄS MER

 5. 5. Urban agriculture/Agricultural urbanity : om stadsodling, urban och peri-urban agrikultur, för en mindre klimatbelastande och energikrävande matproduktion

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marina Queiroz; [2009]
  Nyckelord :stadsodling; urban agrikultur; hållbar stadsplanering;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet är att studera UPA (urban and peri-urban agriculture), samt relaterade strategier för en alternativ livsmedelsproduktion. Arbetet strävar efter att samla kunskaper och koppla samman frågor kring dagens livsmedelssystem, hur våra städer är uppbyggda, och den alltjämt högaktuella klimatfrågan. LÄS MER